Archiwum

Wysoka liczba zgłoszeń w trzecim naborze projektów w ramach programu URBACT - więcej

Grudniowy numer biuletynu gotowy do pobrania.

W numerze:

  • -  Przyłącz się do nas na Festiwalu Miejskim URBACT w Rydze, w dniach 6-8 maja 2015 r.
 • -  Innowacje społeczne: co znajduje się za kurtyną miasta?
 • -  Dieta dla Zielonej Planety - instytucje edukacyjne w Łomży wprowadzają organiczne produkty spożywcze

 

Biul grudzien

URBACT DLA RADNYCH I DECYDENTÓW - 16 SPOSOBÓW na skorzystanie z programu URBACT nawet jeśli w nim nie uczestniczysz, częśc druga

 

Kiedy słyszycie o programie URBACT, brzmi to jak jakaś abstrakcja. Uważacie, że w żaden sposób nie może być to dla Was użyteczne? Sprawdźcie następujące propozycje. Możecie być zaskoczeni dowiadując się co ten program może zrobić dla Was i waszego miasta!

 

Jorges-article-1

KOLEJNE SPOTKANIE PROJEKTU USER NA AZORACH

- LOKALNY PLAN DZIAŁANIA

Logo

10 grudnia 2014r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami osiedla Azory w ramach realizacji projektu USER. Głównym tematem spotkania była prezentacja roboczej wersji „Lokalnego Planu Działania dla osiedla Azory w Krakowie”, który posłużył zebranym mieszkańcom do przedstawienia swoich uwag i opinii.

 

spotkanie USER

Listopadowy numer biuletynu gotowy do pobrania.

W numerze:

     • -  URBACT, INTERREG, ESPON i INTERACT: wzmocnienie powiązań pomiędzy czterema programami Europejskiej Współpracy Terytorialnej
    • - Odnowa starych placów targowych jako narzędzie dla zrównoważonego rozwoju miast
    • Biul pazdzier

 

W dniach 3-4 lipca 2014 r. Kraków gościł podczas międzynarodowej konferencji partnerów projektu USER realizowanego w ramach programu Urbact II.

 

Logo

small01

 

 

SZKOLENIE DLA LOKALNYCH GRUP WSPARCIA

W dniach 7 i 8 listopada w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego odbyło się szkolenie dla członków lokalnych grup wsparcia dla sieci ostatniej rundy projektów programu URBACT II.

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem w zakładce Konferencje, szkolenia

RAPORT DO POBRANIA W TYM MIEJSCU oraz w zakładce ANALIZY, RAPORTY

 SPOTKANIE LOKALNEJ GRUPY WSPARCIA SIECI JOBTOWN W KIELCACH 
jobtown

Jobtown jest Europejską siecią URBACT, której celem jest stworzenie partnerstwa, pomiędzy przedstawicielami administracji publicznej, instytucji wspierania rynku pracy oraz organizacji pozarządowych, na rzecz opracowania wspólnych rozwiązań, które prowadziłyby do zwiększenia szans zatrudnienia młodzieży i wzmocnienia jej pozycji na rynku pracy. W międzynarodowej sieci tematycznej JobTown uczestniczy jedenaście europejskich miast. Liderem projektu jest miasto Cesena we Włoszech, a partnerem w Polsce Urząd Miasta Kielce.

JOBTOWN1

Dnia 24-go czerwca 2014 w Katowicach odbyło się spotkanie w ramach realizacji projektu Elektryczne pojazdy w miejskiej Europie EVUE w ramach programu URBACT II. LogoEVUE

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Lokalnej Grupy Wsparcia, przedstawiciele UM Katowice, Krajowego Punktu Kontaktowego, a także goście z Londynu (lider projektu EVUE) oraz z Frankfurtu, Oslo i Suczawy (Rumunia) - partnerów projektu.

fot4

 

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO!
UCZESTNICY PROJEKTÓW URBACT


RUSZYŁA NOWA STRONA KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO PROGRAMU URBACT

Od dawna zapowiedziana zmiana napotkała pod koniec zeszłego roku szereg problemów technicznych i organizacyjnych. Dzięki wsparciu licznych osób udało się ją uruchomić.

Zaczynamy nowe działania, których głównym celem jest pomoc i współpraca z miastami uczestniczącymi w projektach URBACT w Polsce.
Zwracamy się z prośbą do partnerów projektów URBACT w Polsce oraz wszystkich zainteresowanych i przesyłanie uwag i sugestii dotyczących naszej działalności.

Równocześnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wyrażenia swoich potrzeb i oczekiwań dotyczących dalszego rozwoju programu URBACT, odpowiadając na kilka krótkich pytań w tym odnośniku (w języku angielskim).

 

W ramach podjętych działań kapitalizacyjnych na lata 2014-2015, URBACT określił 4 robocze obszary tematyczne, aby udzielić odpowiedzi na szczególne wyzwania miejskie, z jakimi muszą sobie radzić miasta.

Po konsultacjach z obecnie działającymi sieciami, URBACT zidentyfikował następujące cztery obszary tematyczne, odpowiadającymi ich miejskim wyzwaniom:

 • ●   Nowe ekonomie miast
 • ●   Tworzenie miejsc pracy
 • ●   Innowacje społeczne w miastach
 • ●   Zrównoważona rewitalizacja w obszarach miejskich

 

urbact-tribune-2014

PLENEROWE SPOTKANIE PROJEKTU USER NA AZORACH

Logo

 

W niedzielę 9 listopada, na placu za miejscowym kościołem parafialnym odbyła się plenerowa impreza, zorganizowana w ramach projektu USER przez Biuro Funduszy Europejskich oraz pracowników i studentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

 

Krótki opis tego wydarzenia jest do przeczytania na stronie Magicznego Krakowa.

Pod tym linkiem można przeczytać roboczą wersję Lokalnego Planu Działania.

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie ze strony Magiczny Kraków

 

15 kwietnia 2014 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne na poziomie europejskim kolejnej edycji programu URBACT. Są one prowadzone przez Instytucję Zarządzającą Programem (Francja) i potrwają do 13 maja br. Informacje o konsultacjach jak i wersję angielską projektu programu URBACT III można znaleźć na naszej stronie w zakładce O programie URBACT oraz na stronie programu URBACT  .

Uprzejmie informujemy, że od 27 marca 2014 r. Centrum Projektów Europejskich pełni funkcję kontrolera I stopnia m.in. dla programu URBACT II.

Adres do korespondencji:

Centrum Projektów Europejskich
ul. Domaniewska 39a
02-672 Warszawa

Podsumowanie rezultatów zakończonych projektów URBACT z udziałem polskich partnerów - więcej

Październikowy numer biuletynu gotowy do pobrania.

W numerze:

     • -  Kiedy miasta powinny użyć Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
    • -  Ateny, Metropolia Żywności URBACT
    • Biul pazdzier

Szanowni Państwo, partnerzy projektów URBACT II w Polsce,

Kolejne Krajowe Seminarium Szkoleniowe dla partnerów URBACT w Polsce zakończyło się.  organizowane we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju seminarium w 2014.

Jego celem było zapewnienie partnerom polskich projektów URBACT i członkom ich Lokalnych Grup Wsparcia okazji do:
- ponownego spotkania się z przedstawicielami polskich miast biorących udział w programie URBACT, dzielenie się stanem zaawansowania Lokalnych Planów Działania i perspektywami ich realizacji i finansowania,
- dowiedzenia się o ramach dla zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich w okresie finansowania 2014-2020 i co w nich jest w dla miast
- zbadanie możliwości kontynuowania pracy nad lokalnymi wyzwaniami z Instytucjami Zarządzającymi programami operacyjnymi oraz z rozmówcami z Ministerstwa
- zapoznania się z wytycznymi programu URBACT III które zostanie uruchomione pod koniec roku.

Tu zamieszczona jest notatka z Seminarium.

Jest ona również do przejrzenia w zakładce Konferencje, szkolenia

Organizowany przez Bloomberg Philanthropies, nagrody w konkursie "Wyzwanie dla Burmistrzów" przyznawane są za śmiałe i twórcze pomysły, stanowiące nowe, świeże podejście do rozwiązywania problemów miejskich.

Wśród 21 finalistów ogłoszonych dziś (23 kwiecień 2014), 17 miast są lub były częścią sieci URBACT.

 

SPOTKANIE LOKALNEJ GRUPY WSPARCIA SIECI CITYLOGO W WARSZAWIE

CityLogo1

Dnia 19-go listopada, w jednym z pomieszczeń Stadionu Narodowego w Warszawie, miało miejsce kolejne spotkanie sieci CITYLOGO.

CITYLOGO jest jedną z sieci URBACT II, w której partnerem polskim jest Urząd m.st. Warszawy (Wydział Zarządzania Marką Centrum Komunikacji Społecznej).

Na poprzednich spotkaniach doprecyzowano skład Lokalnej Grupy Wsparcia oraz obszar tematyczny jej prac, którym jest budowanie wizerunku Warszawskiej Wisły, a także rozpoczęto prace nad określaniem jej wizji. W Lokalnej Grupie Wsparcia pracuje obecnie 12 instytucji zainteresowanych współpracą z Urzędem m.st. Warszawy w zakresie w/w obszaru.

 

CityLOGO

Zbliżają się spotkania inuguracyjne 15 nowych projektów URBACT - więcej
W dniu 11-go września 2014-go roku odbyło się drugie seminarium warsztatowe „Zintegrowane Podejście do Zrównoważonego Rozwoju Miast w perspektywie 2014 – 2020: wdrażanie Artykułu 7-go”, dotyczące warunków wdrażania Artykułu 7-go w krajach Unii.

 

Dyrektor Sekretariatu programu URBACT, Emmanuel Moulin, powiedział: "Dla programu URBACT ważne jest funkcjonowanie na zasadzie komplementarności pomiędzy programem URBACT a miastami wdrażającymi np. Artykuł 7. Będziemy w tym celu wspierać tworzenie sieci mających na celu budowanie umiejętności (capacity building) w miastach partnerskich programu, mając jednocześnie na uwadze to, że dostępne środki są bardzo różne dla poszczególnych miast i państw."

Rome

Fot. Aldo Vargas Tetmajer

Katowice są partnerem innowacyjnego projektu, w którym testowane są możliwości upowszechnienia wykorzystania pojazdów z napędem elektrycznym w miastach europejskich. Jako jedyne polskie miasto, Katowice znalazły się w gronie takich pionierów tej dziedziny, jak Oslo, Sztokholm czy Frankfurt. Tutaj znajdziecie Państwo informację o katowckim spotkaniu, które zgromadziło zarówno ekspertów tej tematyki, jak i partnerów projektu. Artykuł zawiera również linki do stron, w których znalazły się informacje na ten temat lub prezentacje prelegentów. Zapraszamy!
W LIPCOWYM NUMERZE BIULETYNU INFORMACYJNEGO URBACT: budowanie wspólnego poglądu na to, czym jest i co zakłada Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS),

 

Budowanie wspólnego poglądu na to, czym jest i co zakłada RLKS, dzielenie się doświadczeniami związanymi z procesami partycypacji i korzystanie z tego narzędzia w kontekstach pozamiejskich i zrozumienie wyzwań związanych z jego stosowaniem na terenach miejskich - oto główne cele zorganizowanego w maju tego roku seminarium roboczego URBACT na temat rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Podczas seminarium mieliśmy okazję porozmawiać z Darinka Cziske, kierownikiem projektu badawczego URBACT którego to seminarium jest częścią, skierowanego na Nowe Koncepcje i Narzędzia Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich w latach 2014-2020. Zapraszamy do przeczytania całości wywiadu w numerze lipcowym, w górnym menu BIULETYN

 

 DZIESIĘĆ RÓŻNIC MIĘDZY ZIT A RLKS

Co oznaczają nowe skróty ZIT i RLKS (ITI & CLLD)? Ekspert tematyczny URBACT, pan Peter Ramsden, wyjaśnia ich znaczenie oraz potencjalny wpływ, w ramach programu URBACT.

 

Do kolejnej rundy inwestycji w ramach Polityki Spójności UE na lata 2014-2020 zostały wprowadzone dwa narzędzia służące wdrażaniu strategii terytorialnych ukierunkowane na spójność gospodarczą i społeczną.

dziesięć różnic

Dążąc do zwiększenia swojej konkurencyjności, wiele miast koncentruje się na rozwoju gospodarczym. Zapominają przy tym, że to co można określić jako dusza miasta, potencjał do świętowania, robienia wokół siebie szumu to kluczowy czynnik określający atrakcyjność podczas konkurowania o przyciągnięcie przedsiębiorstw i talentów.

 

W wielu miastach Europy doszło do delokalizacji przemysłu, transformacji gospodarczej, a w ich następstwie do wzrostu bezrobocia. Globalizacja, kryzys ekonomiczny i finansowy oraz poprzemysłowe ograniczenia zmuszają miasta do intensywnej konkurencji mającej ma celu przyciągnięcie i rozwój działalności gospodarczej. Miasta tworzą odrębne służby powołane do kompleksowej obsługi inwestorów zagranicznych, rozpieszczają lokalne firmy rozdając różne zachęty, tworząc centra, klastry i parki przemysłowe w celu wspierania przedsiębiorczości, inwestują w szerokopasmowe sieci i infrastrukturę transportową, aby zapewnić właściwe połączenie ze światem.

 

cities in competition

Zaangażowanie mieszkańców jest niezbędne dla rozwoju przestrzeni publicznych. Kto lepiej od mieszkańców potrafi mówić o tym, co jest potrzebne i co nie działa oraz zasugerować możliwości naprawy? To mieszkańcy tak naprawdę korzystają z publicznej przestrzeni i ich praktyczna wiedza ekspercka jest bezcenna. Większość miast partnerskich sieci USER URBACT sygnalizuje, że na początku trudno jest zaangażować mieszkańców w proces rozwoju przestrzeni publicznych. Najtrudniejszym elementem jest przekonanie jej użytkowników do aktywnego uczestnictwa w projekcie.

 

Partnerzy projektu wyszli od opracowania wielu wspólnych podstawowych założeń wspierających zaangażowanie: osobiste poznanie okolicznych mieszkańców, podtrzymywanie nieformalnych spotkań (np. odbywających się na zewnątrz), działanie elastyczne i korzystanie z różnych metod i form, dopasowywanie terminów do preferencji grupy docelowej (rodzin, osób starszych, pracujących), itd.

 

Sans-titre

Kielce zapraszają na konferencję Kielecki Obszar Metropolitalny na zakończenie projektu "Rola miast w zintegrowanym rozwoju regionalnym" URBACT II 14 lipca 2011 r. W centrum Konferencyjnym, sala CK1, Targi Kielce S.A., ul. Zakładowa 1, Kilce. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 11.07.2011 r. na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. bądź pod nr tel.: 41 36 76 557
OP-ACT w Dąbrowie Górniczej z perspektywy członka Lokalnej Grupy Wsparcia - więcej

Dębica zaprasza na konferencję Rady Europy nt. "Współodpowiedzialność Terytorialna", 6 maja 2011, Dębica

Częstochowa zaprasza na konferencję kończącą projekt CityRegion Net "Lokalna gospodarka energetyczna jako skłądowa zrównoażonej polityki miejskiej" - 12 maja 2011

Politechnika Gdańska zaprasza na konferencję naukową "Piękno i Energia: Współczesny model budowania dzielnic mieszkaniowych w Europie", 1 czerwca 2011, Gdańsk
Konferencja Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania; Sopot 2-3 czerwca 2011
Forum Rewitalizacji organizuje w piątek 8 kwietnia jednodniowe seminarium poświęcone praktyce wdrażania inicjatywy "JESSICA". W seminarium uczestniczyć będą przedstawiciele EBI, którzy odpowiedzą na pytania i udzielą infomacji na temat aktualnych prac związanych z budowaniem funduszy rozwoju obszarów miejskich [FROM]- więcej...
Vitoria-Gasteiz, miasto partnerskie w projekcie LC-FACIL, organizuje w dniach 30.03 - 1.04.2011 konferencję nt. zrównoważonego planowania miast - "1st International Meeting on Sustainable Town Planning"- więcej...
Seria trzech seminariów tematycznych dla członków Lokalnych Grup Wsparcia i koordynatorów polskich projektów URBACT - więcej...
Problematyka, którą my jako instytut się zajmujemy skłania także do stwierdzenia, że jednym z podstawowych kierunków działań zbliżających nas do dość ogólnie rozumianego standardu miast europejskich są: ład przestrzenny i jakość przestrzeni publicznych oraz działania w zakresie rewitalizacji miast - rozmowa z Jerzym Adamskim, dyrektorem Instytutu Rozwoju Miast - więcej...
Czy pojazdy elektryczne są częścią przyszłości miast europejskich? Katowice jako jeden z partnerów projektu EVUE szukał odpowiedzi na to pytanie podczas spotkania w Madrycie. - więcej...
Kielce prezentują najnowszy newsletter projektu CityRegionNet - więcej
Udział w projekcie to w szczególności niepowtarzalna okazja do zapoznania się z innymi sposobami rozwiązywania tych samych problemów. Zdarza się, że czasem są to rozwiązania naprawdę innowacyjne, nie spotykane na polskim gruncie" - wywiad z Prezydentem Bytomia, p. Piotrem Kojem, na temat uczestnictwa miasta w projekcie LUMASEC - więcej...
Miliony z inicjatywy JESSICA w Zachodniopomorskiem - więcej
Konferencja "Rozprzestrzenienie. Sztuka w przestrzeni miejskiej", która odbyła się
w Kielcach w dniach 28-29 października br, zgromadziła szerokie grono specjalistów zajmujących się kształtowaniem i rewitalizacją miejskich przestrzeni publicznych - więcej
Konferencja ESPON: Rozwój terytorialny oparty na wiedzy - 7 grudnia 2010 Warszawa - więcej
Nikiszowiec to przykład udanego procesu rewitalizacji osiedla poprzemysłowego w Katowicach. Zarówno działania odnowy fizycznej budynków i ich otoczenia, jak i aktywizacja mieszkańców harmonijnie się tu rozwijają i uzupełniają. Katowice były partnerem zakończonego projektu URBACT NODUS, w ramach którego przygotowano część procesu rewitalizacyjnego - więcej...
Katowice zapraszają na Open Days w Brukseli
O tym jakie korzyści można odnieść ze wspólnego rozwiązywania problemów będzie można przekonać się podczas 10 już edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast OPEN DAYS 2012 w Brukseli, w dniach od 8- do 11 października br. Te 4 dni będą doskonałą okazją do poznania rezultatów wielu świetnych i udanych projektów czy inicjatyw. Chcielibyśmy Państwu polecić szczególnie te wydarzenie, w których biorą osoby i instytucje reprezentujące projekty programu URBACT II. Miasto Katowice, partner Projektu EVUE realizowanego w ramach Programu URBACT II jest współorganizatorem jednego z warsztatów, na który serdecznie wszystkich zapraszamy

Przestrzenie publiczne jako miejsca, w których toczy się życie publiczne i rozwija komunikacja tworzą charakterystyczny obraz danego społeczeństwa. Sposób w jaki są one tworzone, używane i utrzymywane mówi nam o intensywności i charakterze stosunków między członkami społeczeństwa. Nasza w niej obecność lub jej brak, nasze zachowania i intensywność użytkowania odzwierciedlają nasz udział w życiu społecznym i publicznym oraz wyrażają nasze podejście do wspólnych problemów.

 

Mauerpark

Czego możemy się nauczyć od Bruce's Springsteena? - więcej
OP-ACT w Dąbrowie Górniczej okiem Prezydenta - więcej

AKTYWNI OBYWATELE -16 SPOSOBÓW na skorzystanie z programu URBACT nawet jeśli w nim nie uczestniczysz

 

 

 

Kiedy słyszysz o programie URBACT, brzmi to jak jakaś abstrakcja. Uważasz, że w żaden sposób nie może być to dla Ciebie użyteczne? Sprawdź następujące propozycje. Możesz być zaskoczony, kiedy dowiesz się, co ten program może zrobić dla Ciebie! 

 

Jesteś miejskim aktywistą, użytkownikiem lub obywatelem?


Zdaj sobie sprawę z priorytetowych problemów, stojących przed Twoim miastem, a także zwróć uwagę na to, jak instytucje i ludzie radzą sobie z nimi. Poznanie miasta jest pierwszym krokiem, prowadzącym do jego poprawy. Możesz odkryć problemy i inicjatywy, o których nawet nie przypuszczałeś, że istnieją!

 

Jorges-article-4

Relacja z pierwszego dnia dorocznej konferencji URBACT zapraszamy - więcej
EVUE - Partnerzy prywatni w mobilności elektrycznej - więcej
Więcej miejsc pracy, lepsze miasta - wypowiedz się! - więcej
Wywiad z Przewodniczącym Komitetu Monitorującego URBACT - więcej
Projekt LINKS – jaki wkłd może wnieść eko-renowacja w rozwój gospodarki lokalnej? - więcej
Projekt CASH – Ramy prawne dla energooszczędnej renowacji budownictwa mieszkaniowego - więcej

 

 

Nowe podejście do kurzczących się miast  - więcej

 

 

Nowe projekty URBACT z udziałem polskich partnerów - więcej

 

Projekt JobTown - Jak pomóc młodym ludziom wejść na rynek pracy w czasie kryzysu gospodarczego? - więcej

Mamy zaszczyt poinformować iż dnia 17 grudnia 2014 r. program URBACT III został zatwierdzony przez Komisję Europejską jako trzeci program Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020.

 

URBACT pomaga miastom wypracować praktyczne, innowacyjne i zrównoważone metody łączące wymiary: ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. W latach 2007-2013 polskie miasta aktywnie uczestniczyły w tej inicjatywie.

 

Dzień Informacyjny pogramu URBACT III w polsce odbędzie się 6-go lutego 2015 w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie. Pierwsze nabory konkursowe do dwóch rodzajów sieci tj. Planowania Działań i Wdrażania zostaną ogłoszone w marcu 2015.

 

urbact 01

Platforma internetowa SYNERGIE CTE jest już dostępna.

 

Narzędzie SYNERGIE jest generatorem wniosków na pierwszy nabór do sieci planowania działań. Po sformułowaniu pomysłu na projekt oraz zebraniu zespołu 4 do 6-ciu miast europejskich (wybierając na przykład pośród miast które już złożyły pomysł na projekt lub zgłaszając porzebę kontaktu z miastami europejskimi poprzez Krajowe Punkty Kontaktowe), jest to ostatni etap skladania właściwego wniosku projektowego.  Dostępny jest  podręcznik, który krok po kroku pomoże w złożeniu wniosku. Wszystkie informacje na temat trwającego naboru do składania wniosków są dostępne w języku polskim oraz angielskim.

 

Platforma SYNERGIE CTE jest dostępna pod tym linkiem.

 

Powodzenia!

 

Ze względu na zainteresowanie programem URBACT III oraz nowo ogłoszonym naborem na Sieci Planowania Działań mamy przyjemność zaprosić Państwa na Spotkanie Informacyjne URBACT III w dniu 18 maja w Katowicach.

 

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w tym miejscu: LINK

Program spotkania jest do pobrania w tym miejscu.

Spotkanie informacyjne rozpocznie się o godz. 11.30 i zakończy się o godz. 15.30. Pierwsza część poświęcona będzie rozpowszechnieniu informacji o programie, a zwłaszcza o obecnym naborze do Sieci Planowania Działań. Druga część będzie polegac na krótkich warsztatach przybliżających charakterystykę pracy w programie oraz przedstawieniu propozycji współpracy miast zagranicznych.

 

Zapraszamy zwłaszcza miasta województwa śląskiego.

 

Kwietniowy numer biuletynu gotowy do pobrania, w tym miejscu:

W numerze:

- DODATKOWE SPOTKANIA INFORMACYJNE W MAJU

- Rozrastające się miasta: Jak rozwijać się w zrównoważony i zintegrowany sposób? (cz. 1)

- Czy pianki żelowe ocalą nasze miasta?

 

biul 04 2015

Trzeba przyznać Amerykanom, że mają łatwość do właściwych wyrażeń. Przypomniało mi się to ostatnio podczas rozmowy z politykiem z Cleveland w stanie Ohio. Spotkanie miało miejsce w trakcie imprezy Focus 2015 zorganizowanej przez Ambasadę Francji w Waszyngtonie, podczas której zebrali się francuscy i amerykańscy burmistrzowie miast w związku z Globalnym Szczytem Klimatycznym COP21, który odbędzie się w grudniu 2015 w Paryżu.

 

dilemma

Page 1 of 2

Logo-URBACT-CMJN-Baseline

logo-ZMP-prawy-pl

 

 Krajowy Punkt URBACT

tel. 501 927 665

info@urbact.pl

urbact.eu/urbact-polska

www.urbact.pl

Związek Miast Polskich

ul. Robocza 46A

61-517 Poznań

www.zmp.poznan.pl

 

Śląski Związek Gmin

i Powiatów

ul. Kościuszki 43/5

40-048 Katowice

www.silesia.org.pl