Nabory

urbact-timeline07Decyzją Komitetu Monitorującego URBACT III otwarto nabór wniosków na utworzenie do 25 Sieci Transferu na lata 2014-2020.

 

Termin składania wniosków: 10 stycznia 2018 r.

 

Sieci Transferu są jednym z trzech rodzajów sieci proponowanych w ramach programu URBACT III, obok Sieci Planowania Działań i Sieci Wdrażania.
Sieci Transferu skupione są na adaptacji i przeniesieniu wybranych Dobrych Praktyk między miastami UE. Sieci te będą prowadzone przez miasta, które uzyskały tytuł Dobrej Praktyki URBACT.

 

Sieci Transferu URBACT to narzędzie wymiany i uczenia się, dedykowane miastom. Skorzystać z tych sieci mogą miasta:

 • 1. Zainteresowane przeniesieniem jednej z 97 wybranych dobrych praktyk URBACT:
 •  
 • -Aby sprostać określonemu wyzwaniu miejskiemu przy użyciu zintegrowanego i zrównoważonego rozwiązania,
 •  
 • -Aby dostosować i ponownie wykorzystać sprawdzone i skuteczne praktyki w kontekście własnego miasta
 •  
 • 2. Którym nadano tytuł Dobrej Praktyki URBACT:
 •  
 • -Aby przewodzić i być mentorem w procesie uczenia, adaptowania i ponownego wykorzystywania ich Dobrej Praktyki,
 •  
 • -Aby udoskonalić własną metodykę dzięki wspólnej analizę oraz przy wsparciu ekspertów URBACT.

Aby dowiedzieć się wszystkiego o naborze oraz składaniu wniosku aplikacyjnego, należy wejść na stronę naboru i zapoznać się z wszystkimi dostępnymi dokumentami.

Można też znaleźć wszystkie 97 Dobre Praktyki URBACT opublikowane na specjalnej stronie internetowej.

 

Otwarto również nabór na ekspertów URBACT http://urbact.eu/become-urbact-expert wspierających sieci przy projektowaniu i wdrażaniu międzynarodowych działań wymiany wiedzy.

 

Ostateczny termin złożenia zgłoszeń online: 10 stycznia 2018 r. - 15.00 CET

 

Nadchodzące wydarzenia związane z naborem do Sieci Transferu


Nadchodzące wydarzenia związane z naborem do Sieci Transferu będą regularnie aktualizowane na stronie internetowej - Otwarty Nabór do Sieci.

 

 • -Festiwal Miejski URBACT 3-5 października 2017 w Tallinnie będzie ważnym wydarzeniem sieciującym dla miast, które chcą poznać Dobre Praktyki URBACT i znaleźć partnerów w naborze do Sieci Transferu.

Miasta, które nie mogą wziąć udziału w Festiwalu Miejskim mają możliwość udziału w:

 • -Europejskim Tygodniu Regionów i Miast: Warsztat URBACT, kod 10C48 - "Jak można przenieść Dobre Praktyki do miast? Dołącz do nowych Sieci Transferu URBACT!" 10 października w Brukseli. Termin rejestracji: 29 września 2017r. Więcej informacji: http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2017/register.cfm
 •  
 • -Krajowe Dni Informacyjne przygotowane przez Krajowe Punkty URBACT od września do listopada 2017 r. Dokładne daty i informacje praktyczne są dostępne na stronie internetowej - Otwarty Nabór do Sieci

Zostań Ekspertem URBACT


http://www.urbact.eu/node/895


Program URBACT zapewnia każdej zatwierdzonej sieci w ramach określonej puli środków finansowych zatwierdzonych ekspertów URBACT. Rolą eksperta jest wspieranie beneficjentów w tworzeniu i wdrażaniu międzynarodowych działań związanych z wzajemnym uczeniem się i wymianą wiedzy. Mają oni wspierać przyjmowanie przez poziom lokalny opracowanej w trakcie trwania projektu wiedzy oraz pomagać w osiąganiu oczekiwanych rezultatów.
 
Eksperci URBACT powinni być zdolni wesprzeć partnerów pakietem usług w zakresie następujących trzech rodzajów kompetencji:
- Doświadczenie z zakresu planowania i prowadzenia transnarodowej wymiany i procesów uczenia się
- Wiedzy eksperckiej związanej z wyzwaniami polityki miejskiej na które nakierowany jest programu URBACT.
- Doświadczenie przy wspieraniu partnerów miejskich i innych interesariuszy w opracowywaniu i wdrażaniu zintegrowanej i partycypacyjnej polityki

Pol-UrbactGoodPracticeCall-Web-170117Zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego URBACT III z dnia 5 października 2016 r., URBACT ogłosił swój pierwszy nabór na Dobre Praktyki URBACT. Termin nadsyłania propozycji upływa 31 marca 2017.

dla beneficjentowMateriał Pomocniczy dla benefincjentów to dokument opracowany przez Centrum Projektów Europejskich jako uzupełnienie do angielskojęzycznej wersji "URBACT III Programme Manual for the period 2014-2020". Zawierający szereg informacji finansowo-księgowych dokument ma pomóc polskim partnerom realizującym projekty w programie URBACT III w prawidłowym przygotowaniu raportu do kontroli I stopnia. Wersja pdf dokumentu tutaj.

 

 

168716208Sieci URBACT tworzy się poprzez wybór zgłoszonych wniosków w konkurencyjnym naborze - w okresie 2014-2020 przewiduje się otwarcie naborów na trzy typy sieci.

 

Sieci URBACT

 

Międzynarodowe sieci wymiany wiedzy i uczenia się są jednym z podstawowych działań programu URBACT. Ich celem jest udzielenie wsparcia dla Europejskich miast w tworzeniu i wdrażaniu zintegrowanych i zrównoważonych polityk miejskich. W zależności od sytuacji lokalnej i potrzeb, miasta mogą dołączyć do URBACTa uczestnicząc w trzech różnych typach sieci:

 

1. Sieci Planowania Działań - wsparcie dla miast w podejmowaniu wyzwań rozwojowych 

    poprzez przygotowanie zintegrowanego planu działania.

2. Sieci Wdrażania - wsparcie miast we wdrażaniu istniejących zintegrowanych strategii

    miejskich / planów działania.

3. Sieci Transferu - wsparcie miast w adaptacji i wykorzystaniu istniejących dobrych praktyk

    w lokalnych warunkach miasta.

 

Sieci URBACT są tworzone poprzez zaproszenia do składania wniosków przez zainteresowane miasta. W aktualnej perspektywie (do 2020 r.) zostanie otwartych kilka naborów dla wszystkich trzech typów sieci.

Szanowni Państwo,

 

Do Krajowego Punktu Kontaktowego URBACT zgłaszają się miasta europejskie z propozycjami projektów i prośbą o kontakt do miast w Polsce, które są zainteresowane uczestnictwem w Sieciach Planowania Działań otwartego obecnie (do 16-go czerwca) naboru.


Pełny tekst naboru w języku polskim, wraz ze wszelkimi potrzebnymi dokumentami, dostępny jest w zakładce Nabory. Tam też zamieszczamy listę ostatnio zgłoszonych propozycji, w postaci skrótów oraz z pełnymi opisami projektów i kontaktem do miast zgłaszających propozycję w załącznikach.  Zachęcamy również do przejrzenia zgłoszonych projektów na tej stronie.

 

Zapraszamy do lektury i kontaktu z miastami. 

 

W razie potrzeby, prosimy o bezpośredni kontakt

 

Poniżej prezentujemy propozycje partnerstwa nadesłane od miast europejskich.

 

INFORMACJA O NABORZE

 

Głównym celem Sieci Planowania Działań jest poprawa zdolności europejskich miast do zarządzania zrównoważoną polityką miejską i przede wszystkim wzmocnienie ich zdolności do projektowania zintegrowanych strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Biorąc udział w Sieciach Planowania Działań, miasta wymieniają się i dzielą doświadczeniami, problemami i możliwymi rozwiązaniami, generując nowe pomysły dla rozwiązania problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem obszarów miejskich.

 

Aby dowiedzieć się wszystkiego na temat naboru do składania wniosków i sposobu zgłoszania swoich propozycji, można przeczytać tekst poniżej, który jet polską wersją strony tej strony. W tekście tym znajdują się wszystkie związane z nim informacje i dokumenty.

PLATFORMA PARTNERSKA  dla potencjalnych wnioskodawców, służąca do poszukiwania partnerów i pomysłów projektowych jest dostępna TUTAJ. Macie pomysł na projekt i szukacie partnerów, lub jesteście chętni przyłączyć się do projektu o konkretnej tematyce, proszę skorzystać z formularza W TYM MIEJSCU.

 

 Krajowy Punkt URBACT

tel. 501 927 665

info@urbact.pl

www.urbact.pl

Związek Miast Polskich

ul. Robocza 46A

61-517 Poznań

www.zmp.poznan.pl

 

Śląski Związek Gmin

i Powiatów

ul. Kościuszki 43/5

40-048 Katowice

www.silesia.org.pl