Pierwszy nabór do programu Urban Innovative Actions (innowacyjne działania w miastach)

UIA - logoW dniu 15 grudnia br. ogłoszono pierwszy nabór wniosków inicjatywy Urban Innovative Actions - UIA (innowacyjne działania w miastach), na realizację projektów w tym rozdaniu przeznaczono 80 mln €.

 

 

 

Projekty będą się koncentrować się na następujących czterech tematach:

 

  • - Transformacja energetyki,

  • - Ubóstwo miejskie (z naciskiem na ubogie dzielnice miast),

  • - Integracja imigrantów oraz uchodźców,

  • - Praca i umiejętności w gospodarce lokalnej.

W styczniu i lutym 2016 r. odbędą się cztery spotkania informacyjne w Brukseli, Rydze, Rzymie i Krakowie, których celem jest dostarczenie pełnych informacji o programie i naborze miastom europejskim oraz innym potencjalnym interesariuszom.

 

Pierwsze z tych wydarzeń odbyło się w Brukseli 13 stycznia 2016, pozostałe w Rzymie, Rydze i Krakowie (to ostatnie w środę 3 lutego).

 

Inicjatywa Innowacyjnych Działań Miejskich powstała, aby przetestować nowe podejścia do wyzwań stojących przed władzami miejskimi. Całkowity budżet na okres 2015-2020 to 371 mln €. Projekty będą wybierane w drodze naboru do składania wniosków z wkładem EFRR nie przekraczającym 5 mln € na projekt, z 80% maksymalnym stopniem współfinansowania i okresem do 3 lat trwania projektu.

 

Zainteresowani złożeniem wniosków powinni zapoznać się z poradnikiem UIA (tylko w j. angielskim pod tym linkiem) w którym można znaleźć szczegółowe informacje na temat zasad nadrzędnych inicjatywy UIA.

 

Zakres wymagań i obowiązków (dostępne pod tym linkiem) oraz dokument roboczy formularza zgłoszeniowego (dostępne pod tym linkiem) zostały przetłumaczone na język Polski. Jednak Sekretariat nie jest w stanie zapewnić pełnej zgodności, dlatego przetłumaczone wersje obu dokumentów powinny być uważane jako odniesienie do tekstu w wersji angielskiej.

 

Procedura składania wniosku aplikacyjnego została opisana w Zakresie wymagań i obowiązków. Wnioskodawcy opracowują i składają wnioski za pośrednictwem formularza on-line elektronicznej platformy wymiany danych (ang. Electronic Exchange Platform – EEP). System ten zostanie uruchomiony co najmniej 1 miesiąc przed końcem naboru poprzez udostępnienie linku internetowego na stronie UIA.

Dokument roboczy formularza zgłoszeniowego umożliwia wnioskodawcom zapoznanie się z nim i przygotowanie odpowiedzi na pytania w formularzu zgłoszeniowym.

 

Zaleca się, żeby wnioskodawcy wypełniali formularz aplikacyjny w języku angielskim, choć może być również złożony w jednym z języków urzędowych UE. Zauważono, że ocena strategiczna i operacyjna wniosku aplikacyjnego zostanie wykonana na podstawie wersji angielskiej. W przypadku, gdy formularz zgłoszeniowy zostanie złożony w innym języku, tłumaczenie na język angielski zostanie wykonane przez usługodawcę zewnętrznego wynajętego przez Sekretariat. Odtworzenie całego znaczenia i intencji wnioskodawców nie może zostać zagwarantowane.

 

Dodatkowe informacje dotyczące Innowacyjnych Działań Miejskich, znajdą Państwo na nowo utworzonej stronie internetowej: http://www.uia-initiative.eu/

Logo-URBACT-CMJN-Baseline

logo-ZMP-prawy-pl

 

 Krajowy Punkt URBACT

tel. 501 927 665

info@urbact.pl

urbact.eu/urbact-polska

www.urbact.pl

Związek Miast Polskich

ul. Robocza 46A

61-517 Poznań

www.zmp.poznan.pl

 

Śląski Związek Gmin

i Powiatów

ul. Kościuszki 43/5

40-048 Katowice

www.silesia.org.pl