Ogłoszono pierwszy nabór wniosków do Sieci Wdrażania w URBACT III

11168734374 9f15a4a980 z

Zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego URBACT III, został otwarty pierwszy nabór wniosków do sieci wdrażania w perspektywie finansowej 2014 – 2020. Termin wysłania wniosków mija 22 czerwca 2016.Głównym celem sieci wdrażania jest poprawa zdolności europejskich miast do wdrażania zintegrowanych strategii zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Nabór skierowany jest do:

 

 

-  miast z 28 państw członkowskich UE oraz Norwegii i Szwajcarii,

-  posiadających już zintegrowaną strategię miejską / plan działania na rzecz przeciwdziałania szczególnym wyzwaniom polityki miejskiej,

-  posiadających zabezpieczone fundusze na realizację tejże strategii / planu działania.

 

Dołączenie do Sieci Wdrażania URBACT umożliwi Waszemu miastu nawiązanie współpracy z innymi europejskimi miastami. To wpłynie na poprawę priorytetowych dla Waszego miasta polityk, na przykład dotyczących rozwoju gospodarczego, rewitalizacji miejskiej, mieszkalnictwa, mobilności i integracji społecznej, efektywności energetycznej, niskiej emisji w środowisku miejskim.

 

Aby poznać szczegółowe informacje o obecnym naborze oraz o składaniu wniosku projektowego, należy wejść na stronę naboru (w języku polskim) i zapoznać się z dostępnymi tam dokumentami.

 

Otwarto również nabór na ekspertów URBACT wspierających sieci przy projektowaniu i wdrażaniu międzynarodowych aktywności z zakresu wymiany wiedzy i uczenia się.

 

Termin składania wniosków za pośrednictwem formularza elektronicznego upływa 22 czerwca 2016 r. (środa) o godzinie 15:00 czasu środkowoeuropesjkiego.

Logo-URBACT-CMJN-Baseline

logo-ZMP-prawy-pl

 

 Krajowy Punkt URBACT

tel. 501 927 665

info@urbact.pl

urbact.eu/urbact-polska

www.urbact.pl

Związek Miast Polskich

ul. Robocza 46A

61-517 Poznań

www.zmp.poznan.pl

 

Śląski Związek Gmin

i Powiatów

ul. Kościuszki 43/5

40-048 Katowice

www.silesia.org.pl