Dzień informacyjny URBACT w Krakowie już za nami. A przed nami? SIECI WDRAŻANIA!


infoday3

 

Dzień Informacyjny programu URBACT to zawsze znakomita okazja do spotkania pasjonatów tematyki miejskiej. Na spotkaniu 6 kwietnia br. w Krakowie mieliśmy okazję zapoznać się z programem URBACT, porozmawiać o doświadczeniach wynikających z uczestnictwa w programie, rozpoznać możliwości uczestnictwa w nowych Sieciach Wdrażania, a także ... na warsztatach!

Co, gdzie, kiedy, z kim?

Dnia 6-go kwietnia br., w ramach II Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie odbył się Dzień Informacyjny URBACT III. Spotkanie URBACT, będące wydarzeniem towarzyszącym Kongresu, cieszyło się dużym zainteresowaniem przedstawicieli miast, stowarzyszeń miejskich, urzędów marszałkowskich i świata nauki. Uczestnicy przyjechali do Krakowa z 16 miast z Polski oraz kilku miast zagranicznych. Wielu z nich uczestniczyło dzień wcześniej (a także po zakończeniu spotkania) w panelach Kongresu, na którym przez cały czas był czynny (i cieszył się sporym zainteresowaniem) punkt informacyjny programu.

Spotkanie nie konkurowało jednak z bardzo bogatym programem Kongresu, zarówno w tematyce jak i formie. Prowadzone głównie w formie warsztatowej, poświęcone było informowaniu o bieżących działaniach w polityce miejskiej w Europie i Polsce oraz zachęceniu miast do przystąpienia do nowego naboru do Sieci Wdrażania URBACT (nabór otwarty do 22 czerwca br. - patrz artykuł  "Nabór do Sieci Wdrażania otwarty!" dostępny na stronie urbact.pl).
infoday1Na spotkaniu byli obecni: pan Emmanuel Moulin, dyrektor sekretariatu URBACT we Francji, przedstawiciele Ministerstwie Rozwoju, pani Renata Calak - Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii Rozwoju oraz pani Magdalena Skwarska, odpowiedzialna za program URBACT w ministerstwie; pan Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich, a także zespół Krajowego Punktu URBACT i zarazem współorganizatorzy (wraz z ministerstwem) Dnia Informacyjnego, pan Aldo Vargas-Tetmajer, pan Karol Bury (Związek Miast Polskich) oraz pani Małgorzata Surmacz (Śląski Związek Gmin i Powiatów).

 

Spotkanie moderował i prowadził jak zwykle żywiołowo ekspert URBACT w Polsce, pan Piotr Wołkowiński.

 

Wyzwania polityki miejskiej w Europie i wprowadzenie do Sieci Wdrażania UBRACT

Spotkanie informacyjne rozpoczęła prezentacja pani Renaty Calak, z Ministerstwa Rozwoju, dot. polityki miejskiej w Polsce, wymiaru miejskiego polityki spójności, ZITów oraz Europejskiej Agendy Miejskiej. Następnie pan Andrzej Porawski, Dyrektor Biura ZMP przedstawił aktualne wyzwania stojące przed jednostkami samorządu terytorialnego oraz doświadczenia w budowaniu partnerstw. W swojej wypowiedzi odnosił się także do tzw. Paktu Amsterdamskiego - głównego dokumentu Europejskiej Agendy Miejskiej (szczegóły prac dot. Agendy Miejskiej dostępne pod tym linkiem). Dyrektor Sekretariatu - Emmanuel Moulin - zaprosił uczestników do zaangażowania się w program URBACT, prezentując cele i zalety programu oraz możliwości, jakie daje uczestnictwo w obecnym naborze.

 

infoday2Praktyczna strona URBACTu

W drugiej części spotkania uczestnicy mogli przekonać się jak działa URBACT w praktyce, jakie doświadczenia, wyzwania i sukcesy wiążą się z uczestnictwem w programie. Pierwsza wystąpiła pani Magdalena Skiba z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Gdańska, doświadczony koordynator projektów w ramach URBACT II (My Generation oraz My Generation at Work w ramach URBACT II), a obecnie koordynator sieci BoostInno (Boosting Social Innovation), której Gdańsk jest liderem. Następnie o sukcesach projektu OP-ACT opowiedziała pani Ewy Fudali-Bondel, Kierownik Biura Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów w UM Dąbrowa Górnicza.


Warsztaty

Przed zgromadzonymi uczestnikami postawiono następujące pytania, które posłużyły jako tematy do pracy warsztatowej: jak wdrażać miejskie strategie i plany działania w życie? jak wypracować efektywną współpracę różnych samorządów? jak doprowadzić do współpracy między osobami i/lub instytucjami? jak wypracować wspólną tożsamość obszarów metropolitalnych czy regionalnych?

infoday4

 

Uczestnicy zadawali pytania dotyczące specyfiki obecnego naboru oraz różnic z poprzednią edycją oraz tego, jak URBACT może się przyczynić do wdrożenia uchwalonych strategii miejskich.

Dzień informacyjny URBACT był ważnym wydarzeniem, które pomogło potencjalnie zainteresowanym URBACTem miastom lepsze rozumienie złożoności procesu realizacji zadań zapisanych w strategiach i planach działań miast.

Logo-URBACT-CMJN-Baseline

logo-ZMP-prawy-pl

 

 Krajowy Punkt URBACT

tel. 501 927 665

info@urbact.pl

urbact.eu/urbact-polska

www.urbact.pl

Związek Miast Polskich

ul. Robocza 46A

61-517 Poznań

www.zmp.poznan.pl

 

Śląski Związek Gmin

i Powiatów

ul. Kościuszki 43/5

40-048 Katowice

www.silesia.org.pl