Dzień Informacyjny Horyzont 2020 dla miast

H2020

Krajowy Punkt URBACT został zaproszony do prezentacji obecnego naboru do Sieci Wdrażania podczas dnia informacyjnego programu Horyzont 2020 dla miast które odbyło się 10-go maja 2016 r. w Warszawie, organizowanego przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych U.E.


Biorąc pod uwagę niezwykle szybkie tempo rozwoju wiedzy w obecnych czasach, jest niezmierne ważne aby nie tylko przedsiębiorstwa ale też władze samorządowe korzystały z możliwości jakie oferują im programy rozwojowe i badawcze Unii Europejskiej. Jednak rozeznanie w różnorodnych możliwościach nie jest rzeczą prostą.
Jak określono na spotkaniu, Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 jest największym w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji.

 

Program Dnia Informacyjnego był niezwykle bogaty i pełen przydatnych informacji dla miast i innych potencjalnych beneficjentów. Omówiono zasady uczestnictwa w projektach programu Horyzontu 2020. Szczególną cechą programu jest, podobnie jak w przypadku URBACT III,  podejście zintegrowane (podejście nakierowane na kompleksowe rozwiązywanie problemów). Cel ten realizowany jest poprzez:
- Silniejszy akcent na innowacje - od badań do rynku, wszelkie formy innowacji
- Nacisk na wyzwania społeczne
- Koncentracja na konkretnych wyzwaniach i rozwiązaniach
- Instrumenty zapewniające szersze uczestnictwo w programie
- Podkreślenie kwestii przekrojowych – nauki społeczno-humanistyczne, współpraca międzynarodowa, równowaga płci

 

Ważnym tematem na dniu informacyjnym był temat zamówień publicznych w kontekście przystąpienia samorządów oraz jednostek badawczych do naborów H2020. Temat wyjaśniał w pierwszej kolejności przedstawiciel Komisji Europejskiej, Pan Vassilis Tsanidis z DG CNECT, wyjaśniając wsparcie jakie udziela program Horyzont 2020 w zakresie zamówień publicznych w zakresie innowacji przy przystępowaniu do naborów. Omówił dwie formy funkcjonujące w H2020 - Zamówienia przedkomercyjne publiczne (PCP) oraz Zamówienia publiczne na innowacje (PPI).
Pan Henryk Nowicki z uniwersytetu Mikołaja Kopernika z kolei omawiał Innowacyjność w Prawie Zamówień Publicznych. Zwrócił on m.in. uwagę na fakt że w dyrektywach europejskich istnieje wieloznaczność w definicji innowacyjności.


W dalszej części Dnia informacyjnego, zespół Krajowego Punktu Kontaktowego programów Badawczych omawiał tematy konkursów dla miast w programie Horyzont 2020. Miasta mogą skorzystać w tym i kolejnych latach z naborów z obszaru Energii, Transportu, Smart Cities, Klimatu/Środowiska/Gospodarki zasobami. Omówiony również został tematy Efektywności Energetycznej budynków.
Wszystkie wystąpienia dostępne są na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych.
Następnie przedstawiciel miasta Warszawy, pan Marcin Wróblewski, Główny Specjalista w Biurze infrastruktury – UM Warszawa omówił efekty działań rozwojowych osiągnięte dzięki uczestnictwu miasta w poprzednich naborach, wskazując na korzyści płynące z aktywnego uczestnictwa w tym programie.

Na koniec przedstawiony został nabór do Sieci Wdrażania programu URBACT III. Stwierdzono że istnieje możliwość skorzystania ze wspólnych doświadczeń oraz wzajemnego wsparcia w kwestii proponowania miastom inicjatyw konkursowych w ramach Horyzontu2020 oraz URBACT III.
Zapraszamy do korzystania z informacji zawartych w prezentacjach oraz do wizyty na stronie Punktu Kontaktowego Horyzont 2020.

CiFQltHXIAAOWim

Logo-URBACT-CMJN-Baseline

logo-ZMP-prawy-pl

 

 Krajowy Punkt URBACT

tel. 501 927 665

info@urbact.pl

urbact.eu/urbact-polska

www.urbact.pl

Związek Miast Polskich

ul. Robocza 46A

61-517 Poznań

www.zmp.poznan.pl

 

Śląski Związek Gmin

i Powiatów

ul. Kościuszki 43/5

40-048 Katowice

www.silesia.org.pl