KATOWICE - PRĘŻNE MIASTO

logo largeSpotkanie Lokalnej Grupy URBACT sieci Resilient Europe w Katowicach było okazją, by zobaczyć jak przedstawiciele różnych instytucji publicznych i lokalni aktywiści społeczni z obszaru dzielnicy Załęże decydują się wspólnie angażować w rozwiązywanie złożonych problemów ekonomiczno-społecznych występujących na jej obszarze. Na spotkaniu 12 września br. podpisali deklarację uczestnictwa w Lokalnej Grupie URBACT oraz zajęli się identyfikacją wyzwań i problemów nękających dzielnicę.

12.09.2016-1

Warsztat Lokalnej Grupy URBACT

 
 Koordynator Krajowego Punktu URBACT - Aldo Vargas-Tetmajer - przybliżył koncepcję rezyliencji (prężności) miejskiej, będącą motywem przewodnim działań całej sieci. Określił ją jako "zdolność miejskiego układu złożonego do radzenia sobie ze zmianami". Zatem wyzwaniem stojącym przed dzielnicą Załęże jest wyjście z kryzysu zapoczątkowanego przez upadek dwóch dużych zakładów pracy (kopalni Kleofas i huty Baildon) i instytucji kulturalno-społecznych które im podlegały. Równocześnie konieczne jest wprowadzenie takich zmian w dzielnicy, dzięki którym stanie się ona bardziej odporna na kryzysy, mogące wydarzyć się w przyszłości.

 

 Część warsztatowa, prowadzona przez koordynatora KPU z wykorzystaniem narzędzi stosowanych w pracach sieci URBACT, skupiona była na rozpoznaniu problemów doskwierających dzielnicy i wyzwań stojących przed jej mieszkańcami. Uzmysłowiła również uczestnikom, że często nie są one tam gdzie się wydają być na pierwszy rzut oka. Korzystając z narzędzia 'drzewa problemów' okazało się, że są nimi: problem pustki po dwóch dużych zakładach pracy, powodujący rozpad dotychczasowej struktury społecznej, problem z utożsamianiem się mieszkańców z dzielnicą, uzależnienie od pomocy społecznej jak i degradacja przestrzenna całej okolicy (zdewastowana infrastruktura miejska).

 

 Wśród szeregu propozycji wsparcia zwrócono uwagę na rozwiązania, skierowane na poprawę środowiska naturalnego. Tereny zielone, skwery i parki oraz tereny rekreacyjno-sportowe mają duży potencjał wspierania rozwoju społecznego. Coraz częściej zauważa się w Europie, że przyroda w mieście może mieć istotny wpływ na budowanie prawidłowych relacji i zachowań społecznych.

 

 

12.09.2016-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drzewo problemów

 

 Ustalono konieczność organizacji dalszych spotkań warsztatowych w gronie członków Lokalnej Grupy URBACT. Uczestników spotkania zaproszono także do wzięcia udziału w organizowanym 21-22 września w Katowicach na międzynarodowym spotk

aniu sieci Resilient Europe, podczas którego odbędzie się wizyta studialna w dzielnicy, dzięki której goście zagraniczni będą mogli bliżej zapoznać się z jej specyfiką i porównać z sytuacją w innych miastach partnerskich.

 12.09.2016-3

Członkowie Lokalnej Grupy URBACT

Logo-URBACT-CMJN-Baseline

logo-ZMP-prawy-pl

 

 Krajowy Punkt URBACT

tel. 501 927 665

info@urbact.pl

urbact.eu/urbact-polska

www.urbact.pl

Związek Miast Polskich

ul. Robocza 46A

61-517 Poznań

www.zmp.poznan.pl

 

Śląski Związek Gmin

i Powiatów

ul. Kościuszki 43/5

40-048 Katowice

www.silesia.org.pl

: