7 NOWYCH SIECI WDRAŻANIA - START!

28717970073 75b12700b0 z 2W pierwszym tygodniu października, na zebraniu w Bratysławie, Komitet Monitorujący URBACT III zatwierdził nowe Sieci Wdrażania. Zaczną one działać w gronie miast realizujących projekty URBACT, jednak od początku w nieco innej formule.

 

 

 

 

URBACT zapoczątkował kolejny rozdział w swojej historii: zainicjowano nowy rodzaj projektów, pn. Sieci Wdrażania. Ich celem ma być wspomaganie miast, mających już zatwierdzone strategie lub plany działania, będące w trakcie realizacji celów i zadań w nich zawartych.

W początkowych założeniach, Sieci Wdrażania miały służyć miejskim obszarom funkcjonalnym realizującym działania z artykułu 7, głównie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Jednak odmienność ich tworzenia, w połączeniu z różnym stopniem ich wdrażania w poszczególnych miastach i krajach UE skłoniły ekspertów programowych do poszerzenia grona potencjalnych kandydatów na projekty.

Nabór ten okazał się być znacznie trudniejszy od poprzedniego (Sieci Planowania Działań – 2015) ze względu na złożoność tematyki i nowość podejścia. Poza tym, w odróżnieniu od ogólnej zasady naborów URBACT, w tym naborze partnerstwa zachęcone zostały do złożenia aplikacji od początku w pełnym składzie przyszłych członków sieci.

Nabór zakończony został w czerwcu 2016 roku, a liczba zgłoszonych propozycji była niższa niż w przypadku Sieci Planowania Działań.

Uwzględniając szereg wygórowanych kryteriów, spośród złożonych wniosków projektowych wybrano 7, które najlepiej rokują pod względem możliwości realizacji wyznaczonych celów.

Poniżej zamieszczona została tabela z zatwierdzonymi sieciami, wraz z miastami wchodzącymi w ich skład oraz bardzo skrótowymi opisami celów, na których się skupiają.

Jesteśmy niezwykle dumni z faktu, że aż w pięciu z siedmiu zatwierdzonych sieci, partnerami są polskie miasta.

 

PROJEKT

MIASTA PARTNERSKIE

KRÓTKI OPIS

3. Konkurencyjność MŚP

Creative Spirits

UjBuda (HU)

Sofia (BG), Ibi (ES), Waterford (IE), Rawenna, Kaunas (LT), Lublin (PL), Loulé (PT), Maribor (SI)

Dziewięć miast partnerskich sieci CREATIVE SPIRITS zamierza wdrożyć swoje zintegrowane strategie miejskie / plany działania poprzez zastosowanie nowatorskiego podejścia związanego z przemysłami kreatywnym i kultury

(Culture and Creative Industries - CCI) – kreatywne miejsca, ludzie i przedsiębiorstwa.

6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów.

INT-HERIT

Baena (ES)

Intercommunale Leiedal (BE), Dodoni (EL), Mantova (IT), Sigulda (LV), Espinho (PT), Alba Iulia (RO), Armagh, Banbridge & Craigvon (UK)

Sieć INT-HERIT ma na celu wdrożenie innowacyjnych modeli zarządzania dziedzictwem kulturowym w małych i średnich miastach, skupiając się na zintegrowanym charakterze zestawu strategii, które będą w stanie zapewnić jakościowy skok w rozwoju społecznym i ekonomicznym.

Re-

Generation

San Lazzaro di Savena (IT),

Clermont (FR), Ercolano (IT),

Wilno (LT), Białystok (PL), Loures (PT), Kalmar (SE)

Celem sieci jest rozwinięcie strategii rewitalizacji miejskiej które łączą chęć ograniczania nadmiernego użytkowania przestrzeni i zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych z włączaniem oraz upełnomacnianiem wielopokoleniowej  społeczności lokalnej, ze szczególnym skupieniem na młodszych pokoleniach zarówno jako głównych przyszłych użytkowników efektów dzisiejszych polityk jak i  nosicieli energii i innowacyjnych zdolności.

8. Wsparcie zatrudnienia i mobilności pracowników.

JobTown 2

Thurrock (UK)

Leoben (AT), Nagykallo (HU), Metropolia Bologna (IT), Kielce (PL), Alba Iulia (RO), Ljubljana (SI)

Projekt dotyczy wsparcia wdrażania lokalnych sposobów radzenia sobie z bezrobociem wśród młodzieży i oferowania nowych możliwości młodym ludziom. Ma to być podstawą szerszego zintegrowanego podejścia do rozwoju lokalnego i włączania społecznego.

9. Wsparcie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.

CIA 7

Metropolia Lille (FR), Ołomuniec (CZ), Duisburg (DE), Larissa (EL), Sewilla (ES), Dublin (IE), Bari (IT), Pesaro (IT), Lublin (PL)

Sieć CIA 7 ma za zadanie dzielenie się dobrymi zintegrowanymi praktykami od etapu planowania, przez wdrażanie po finansowanie na obszarach zdegradowanych

URB-

INCLUSION

Barcelona (ES)

Kopenhaga (DK), Trikala (EL), Metropolia Lyon (FR), Neapol (IT), Turyn (IT), Kraków (PL), Timisoara (RO), Glasgow (UK)

URB-INCLUSION jest skupiony na współ-tworzeniu nowych rozwiązań wdrożeniowych nakierowanych na redukcję ubóstwa w zdegradowanych obszarach miejskich. W propozycji projektowej wybrano dwa opcjonalne wyzwania wdrożeniowe, wspólne dla wszystkich partnerów sieci: organizowanie sposobu podejmowania decyzji i wzmacnianie finansowania poprzez innowacje finansowe.

10. Inwestycja w edukację, umiejętności i naukę przez całe życie.

IMPACT on

ESL

Gandawa (BE)

Sofia (BG), Berlin (DE), Tallinn (EE), Ampelokipi Menemeni (EL), Barcelona (ES), Nantes (FR), Aveiro (PT), Gothenburg (SE),

IMPACT on ESL (wpływ na przedwczesne opuszczanie szkół) zamierza redukować wysokie wskaźniki wczesnego opuszczanie szkół w miastach partnerskich. W tym celu wysiłek całej sieci skupi się na podobieństwach wyzwań we wdrażaniu lokalnych planów działania (na rzecz przeciwdziałania przedwczesnemu opuszczaniu szkół) w miastach partnerskich.

Logo-URBACT-CMJN-Baseline

logo-ZMP-prawy-pl

 

 Krajowy Punkt URBACT

tel. 501 927 665

info@urbact.pl

urbact.eu/urbact-polska

www.urbact.pl

Związek Miast Polskich

ul. Robocza 46A

61-517 Poznań

www.zmp.poznan.pl

 

Śląski Związek Gmin

i Powiatów

ul. Kościuszki 43/5

40-048 Katowice

www.silesia.org.pl

: