Wyniki pierwszego naboru UIA

UIA 1st callW Brukseli ogłoszono wyniki pierwszego naboru do Urban Innovative Actions. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem miast europejskich, szczególnie że pierwszy nabór określi ogólny charakter przyszłych konkursów i projektów w programie.

 

Zgłoszono 378 wniosków z 24 państw członkowskich, spomiędzy których ostatecznie zatwierdzono 18 w czterech kategoriach tematycznych: przemiany energetyczne, praca i umiejętności w gospodarce lokalnej, ubóstwo miejskie oraz integracja migrantów i uchodźców. Poniżej zamieszczamy skrótowy opis zwycięskich projektów.

 

Trzy miasta zakwalifikowały się w temacie „Przemiany Energetyczne”.

Miasto Göteborg będzie pracować nad zmniejszeniem zużycia energii z paliw kopalnych oraz zwiększeniem bezpieczeństwa dostaw poprzez rozwój i testowanie nowego, dzielnicowego systemu energetycznego, integrującego lokalny system energetyczny z rynkiem popytu i podaży.

Miasto Paryż skupi się na optymaliacji wydajności energetycznej w skali dzielnicy poprzez integrację wielopartnerskiego systemu zarządzania z platformą zarządzania. Zostanie ona użyta do monitorowania, konsolidacji i analizowania danych, pomagając interesariuszom osiągnąć cele efektywności energetycznej. 
W celu rozwiązania problemu ubóstwa energetycznego, miasto Viladecans będzie dążyć do zapewnienia stabilnej transformacji energetycznej dzięki dogłębnej renowacji energetycznej budynków mieszkalnych w określonej zdegradowanej dzielnicy poprzez utworzenie innowacyjnego modelu zarządzania opartego na Partnerstwie Publiczno-Prywatno-Obywatelskim.

 

Cztery miasta będą testować nowe pomysły i rozwiązania ukierunkowane na integrację migrantów i uchodźców. 


Miasta Antwerpia i Monachium skupią się na mieszkalnictwie. W Antwerpii, młodzi uchodźcy pozbawieni opieki, którzy osiągnęli wiek dorosłości, ale nie mogą już korzystać z ochrony socjalnej, będą mieli możliwość wzięcia udziału w programie mieszkaniowym, skojarzeni z młodymi lokalnymi mieszkańcami („kumplami” - buddies) i uzyskają wsparcie szkoleniowe i możliwość znalezienia pracy. 
W Monachium, nowe mieszkania będą współdzielone przez uchodźców i lokalnych mieszkańców, gdzie będą wspólnie zaprojektowane przestrzenie, w których prowadzone będą szkolenia i zintegrowane działania kulturalne oraz rozwijane będą mechanizmy samorządowe. 
Miasto Bolonia będzie wspierało integrację społeczną, kulturową i gospodarczą imigrantów integrując różne usługi w zrewitalizowanym centrum miasta i wspierając imigrantów w nabywaniu nowych umiejętności oraz budowaniu mikroprzedsiębiorstw skupionych na usługach wspólnych w sąsiedztwie.

Umiejętności przedsiębiorcze azylantów zostaną aktywizowane w mieście Utrecht korzystając z łączenia mieszkań komunalnych z działaniami edukacyjnymi. 
Miasto Wiedeń stworzy punkt kompleksowej obsługi (one-stop-shop) dla uchodźców, który połaczy ze sobą usługi komunalne z oddolnymi inicjatywami poprzez nowe formy spółdzielni socjalnych.

 

Cztery miasta wniosą wkład do tematu „Praca i Umiejętności w Gospodarce Lokalnej”. 


Miasto Bilbao w procesie opartym na współpracy przygotuje się do przejścia w tzw. Przemysł 4.0 (robotyka, druk 3D, itp) umożliwiając pracownikom z sektora usług opartych na wiedzy specjalistycznej sprostanie wymaganiom cyfrowej transformacji w produkcji. 
W Madrycie, miasto będzie przeciwdziałać skutkom kryzysu gospodarczego poprzez wspieranie oddolnych inicjatyw i rozwój gospodarki solidarności budując odporność na przyszłe zawirowania gospodarcze w czterech głównych sektorach: energia, żywność, mobilność i recykling. 
Miasto Mediolan pochyli się nad sektorem rolno-spożywczym, tworząc otwarty innowacyjny hub, promująć jego zrównoważony charakter i wymiar technologiczny, a także znaczenie dla biznesu, społeczności.

Miasto Rotterdam zajmie się luką w umiejętnościach, które będą potrzebne w przyszłości, a nie są obecnie rozwijane w sektorach zielonym, cyfrowym i usług zdrowotnych. Będzie to możliwe między innymi poprzez ustanowienie programu orientacji zawodowej i rozwijanie talentów dzieci w wieku od dziewięciu lat aż po młodzież w szkołach zawodowych.

 

Sześć miast będzie pracować nad ubóstwem miejskim ze szczególnym uwzględnieniem ubogich dzielnic. 


W mieście Barcelona wpływ różnych typów mechanizmów minimalnego dochodu gwarantowanego będzie testowany przez rozwinięcie działań aktywnego uczestniczenia i upodmiotowania (empowerment). 
Miasto Birmingham dzięki zaangażowaniu Wspólnoty Badaczy połączy zasoby gospodarcze i społeczne, które można zidentyfikować w ubogich społecznościach migrantów oraz głównych inwestycjach kapitałowych i infrastrukturalnych w mieście. 
Miasto Lille będzie testować nowe sposoby przywrócenia dawnej działalności produkcyjnej w branży spożywczej w jednej z najbardziej zaniedbanych dzielnic. 
Miasto Nantes skupi się na bezdomnej i wykluczonej społecznie ludności, podejmując próbę przełamania zaklętego kręgu polaryzacji społecznej i przestrzennej poprzez stworzenie punktu kompleksowej obsługi (one-stop-shop) oferującego sprofilowane usługi łączące różne grupy społeczne. Projekt ma stanowić odpowiedź na powiązane ze sobą czynniki odpowiadające za miejskie ubóstwo. 
Miasto Pozzuoli w południowych Włoszech zrobi użytek z trzydziestu hektarów terenów zieleni publicznej w dzielnicy o najbardziej niekorzystnej sytuacji, by zainicjować zaplanowany proces gospodarczego rozwoju. Środkiem do zwalczania ubóstwa stanie się rolnictwo miejskie. 
W Turynie, miasto przekaże swoim mieszkańcom ubogich dzielnic uprawnienia do przejęcia nieużywanych zasobów komunalnych, aby mogli wspólnie założyć drobne przedsiębiorstwa usługowe i przyczynić się do rozwoju gospodarki opartej na współpracy tworząc, tzw. "wspólnotowy miejski dobrobyt".


Kolejny nabór do projektów UIA zostanie ogłoszony w październiku 2016.

Zainteresowane miasta mogą zapoznać się na stronie UIA ze szczegółowymi informacjami o drugim naborze, obejmującym trzy nowe tematy: 
- gospodarka oparta o obieg zamknięty,
- zrównoważony transport miejski,
- integracja imigrantów i uchodźców.

Logo-URBACT-CMJN-Baseline

logo-ZMP-prawy-pl

 

 Krajowy Punkt URBACT

tel. 501 927 665

info@urbact.pl

urbact.eu/urbact-polska

www.urbact.pl

Związek Miast Polskich

ul. Robocza 46A

61-517 Poznań

www.zmp.poznan.pl

 

Śląski Związek Gmin

i Powiatów

ul. Kościuszki 43/5

40-048 Katowice

www.silesia.org.pl

: