ZINTEGROWANY ROZWÓJ MIAST W PRAKTYCE - seminarium warsztatowe

logo razem
 
Seminarium pn. ZINTEGROWANY ROZWÓJ MIAST W PRAKTYCE - Program URBACT III, Agenda Miejska UE, Partnerska Inicjatywa Miast, zorganizowane przez Ministerstwo Rozwoju oraz Krajowy Punkt URBACT odbyło się w dniach 8-9 grudnia 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie.
 
Głównym celem seminarium była integracja działań i efektów różnych programów oraz inicjatyw rozwijanych na poziomie europejskim oraz krajowym nakierowanych na zintegrowany rozwój obszarów miejskich, takich jak Partnerstwa Agendy Miejskiej UE, program URBACT III, Sieć Urban Development Network (UDN), czy inicjatywa Urban Innovative Actions (UIA), a na poziomie krajowym działań planowanych w ramach projektu Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w której problematyka rozwoju miast zajmuje ważne miejsce.
 
Seminarium miało charakter warsztatowy i skierowane było do wszystkich zainteresowanych miast, głównie do miast średniej wielkości. Na spotkaniu omawiane były założenia niektórych narzędzi proponowanych w projekcie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju dedykowanych miastom, w szczególności Partnerskiej Inicjatywy Miast, oraz nowe partnerstwa Agendy Miejskiej UE, w kontekście identyfikacji krajowych priorytetów i możliwości podjęcia współpracy na poziomie krajowym. Dzielono się także doświadczeniami z programu URBACT z zakresu współpracy międzysamorządowej na poziomie krajowym.
 
 
Program zakończonego seminarium jest do pobrania w tym miejscu.
 
REJESTRACJA NA SEMINARIUM ZAKOŃCZYŁA SIĘ
 
 

Logo-URBACT-CMJN-Baseline

logo-ZMP-prawy-pl

 

 Krajowy Punkt URBACT

tel. 501 927 665

info@urbact.pl

urbact.eu/urbact-polska

www.urbact.pl

Związek Miast Polskich

ul. Robocza 46A

61-517 Poznań

www.zmp.poznan.pl

 

Śląski Związek Gmin

i Powiatów

ul. Kościuszki 43/5

40-048 Katowice

www.silesia.org.pl

: