Ogłoszono pierwszy Nabór Dobrych Praktyk!

Pol-UrbactGoodPracticeCall-Web-170117Zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego URBACT III z dnia 5 października 2016 r., URBACT ogłosił swój pierwszy nabór na Dobre Praktyki URBACT. Termin nadsyłania propozycji upływa 31 marca 2017.

 

Podstawowe informacje

 

(Infografika do pobrania dostępna TUTAJ.)

 

Wszyscy wiemy, że w tych trudnych czasach miasta mierzą się z coraz większą liczbą wyzwań miejskich dotyczących mi.in. zmian demograficznych, celów klimatycznych i środowiskowych, bezrobocia i ubóstwa miejskiego. Jako praktycy miejscy szukamy odpowiednich praktyk, które w znaczący sposób przyczynią się do pokonania tych trudności.

 

Praktyki takie, jeśli chodzi o program URBACT, są bardzo różnorodne pod względem rodzaju i skali oraz tematów i zagadnień. A kiedy mówimy o "dobrej praktyce" nie zawsze musi to oznaczać coś wielkiego, innowacyjnego i doskonałego. URBACT jest przekonany, że również Wasze miasto posiada "nieodkrytą" dobrą praktykę, która interesuje inne europejskie miasta i która nie odnosi się do żadnych z powyższych cech. Co więcej, w sytuacji codziennego zmagania się z kurczącymi się zasobami, możliwość wzajemnego uczenia się, dostosowania i używania sprawdzonych praktyk bez konieczności wyważania otwartych drzwi okazuje się być interesującym rozwiązaniem. Więcej informacji o naszej definicji dobrej praktyki, można znaleźć TUTAJ. Broszura informacyjna dostępna TUTAJ.

 

Z tego powodu, URBACT ogłasza Nabór Dobrych Praktyk.

 

Dlaczego aplikować?


W tym naborze zapraszamy miasta do przedstawienia swoich dobrych praktyk w ramach zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju miast, aby:

- Stać się częścią pionierskiej grupy Dobrych Praktyk URBACT, która będzie szeroko promowana na szczeblu unijnym i międzynarodowym.

- Mieć możliwość dzielenia się dobrymi praktykami w ramach Sieci Transferu (nabór zostanie ogłoszony we wrześniu 2017)

 

1Wszystkim miastom z dobrymi praktykami, które zostaną wybrane zostanie nadany tytuł Miasto Dobrej Praktyki URBACT. Wyróżnienie to będzie nagradzało Wasze miasto estymą i rozpoznawalnością, na które zasługuje w związku z osiągniętymi rezultatami.

 

Ponadto miasto zostanie objęte specjalnym programem działań promocyjnych i komunikacyjnych promujących to wyróżnienie, wybraną praktykę i historię która się za nią kryje. Przede wszystkim, we wrześniu 2017 zostanie zorganizowany Festiwal Dobrych Praktyk, w którym wezmą udział wszystkie miasta z wybranymi dobrymi praktykami i będą mieć możliwość nawiązania kontaktów z decydentami europejskimi i miejskimi. Zostaną opracowywane także inne materiały, takie jak publikacje, prezentacje, filmy i infografiki, które będą rozpowszechniane wśród praktyków miejskich z całej Europy, tak aby zapewnić, że Wasza historia stanie się dobrze znana.

 

Stając się Miastem Dobrej Praktyki URBACT, Wasze miasto będzie miało możliwość stania się orędownikiem zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju miast podczas wydarzeń i w ramach działań budowania potencjału programu URBACT (warsztaty i konferencje na poziomie programu i projektu), w tym działań będących wkładem do Agendy Miejskiej UE.

 

Wreszcie wyróżnienie to pomoże dzielić się swoimi doświadczeniami w ramach Sieci Transferu. Nie dotyczy to jedynie pełnienia funkcji mentora i prowadzenia procesu zrozumienia Waszej praktyki oraz jej ponownego użycia, ale także pozwoli poprawić ją i uściślić za pomocą metody przeglądu przez branżowych specjalistów.


Jak aplikować?

Przede wszystkim, aby ułatwić proces aplikacji przygotowaliśmy "czytelne" ramy odniesienia , które dostarczą Wam wszystkich istotnych informacji dotyczących Naboru Dobrych Praktyk.

Aby złożyć wniosek, należy postępować zgodnie z dwuetapową procedurą naboru:

 

Krok 1

Szybki proces aplikacji jest możliwy za pomocą uproszczonego formularza online, dostępnego TUTAJ.

Wnioskodawca będzie musiał podać podstawowe informacje i odpowiedzieć na 13 jakościowych pytań, które dostarczą członkom panelu oceniającego niezbędnych informacji na temat Waszej dobrej praktyki.

 

Krok 2
Na adres mail - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. prosimy wysłać całościowy "pakiet wsparcia" składający z następujących elementów:

 

OBOWIĄZKOWO

- Streszczenie Dobrej Praktyki, nie więcej niż 5000 znaków w języku angielskim

- 2 zdjęcia prezentujące Waszą dobą praktykę

 

OPCJONALNIE

Materiały - krótkie dokumenty, infografiki, filmy itp., które można uznać za istotne w celu przekazania informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym (całość w języku angielskim lub streszczenie w języku angielskim).

Przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie przeczytać ramy odniesienia do Naboru Dobrych Praktyk.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, po zapoznaniu się z naszym działem FAQ poświęconemu niniejszemu naborowi prosimy o kontakt mailowy - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Inne dokumenty i materiały (w języku angielskim)

Good Practice Call - Terms of Reference (Ramy Odniesienia)

URBACT Good Practice Call - General presentation

Good Practice Call - Infography

ARTICLE - A Good Practice call with a difference

ARTICLE - URBACT supporting the re-use of good practice across EU cities: 6 successful transfer stories

 

Czekamy na Wasze zgłoszenia!

Logo-URBACT-CMJN-Baseline

logo-ZMP-prawy-pl

 

 Krajowy Punkt URBACT

tel. 501 927 665

info@urbact.pl

urbact.eu/urbact-polska

www.urbact.pl

Związek Miast Polskich

ul. Robocza 46A

61-517 Poznań

www.zmp.poznan.pl

 

Śląski Związek Gmin

i Powiatów

ul. Kościuszki 43/5

40-048 Katowice

www.silesia.org.pl

: