Rozpoczynają się prace w ramach sieci wdrażania JOBTOWN 2

jobtown2

10 stycznia w Kielcach odbyło się pierwsze spotkanie Lokalnej Grupy URBACT. Wzięli w nim udział przedstawiciele kieleckich instytucji (Urzędu Miasta, Centrum Kształcenia Praktycznego, Parku Technologicznego, Miejskiego Urzędu Pracy), a także Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,  miasta  Thurrock – lidera sieci, Krajowego Punktu URBACT, oraz ekspert tematyczny URBACT Ian Goldring.

 

 

IMG 20170110 1101122

Na spotkaniu przybliżono sytuację na kieleckim rynku pracy. Zwrócono uwagę, że znaczący spadek bezrobocia w mieście pozostaje raczej niezauważony przez przeciętnego mieszkańca. Co prawda stopa bezrobocia jest znacznie mniejsza niż w krajach południowej Europy, ale jest trudniejsze do zredukowania.


Nawiązano też do efektów współpracy w ramach pierwszej edycji sieci JOBTOWN, między innymi projekty finansowane z programów Erasmus + i Europa Centralna. Podkreślono duże zaangażowanie ludzi młodych, dla których JOBTOWN był szansą na wzięcie udziału w rzeczywistych działaniach przekładających się na rozwój ich miasta. Okazało się, że nie można w całości przenieść niemieckich rozwiązań w edukacji zawodowej, jednak część z nich można było wprowadzić. Łatwiej też prowadzić rozmowy z partnerami, kiedy już zaczęło się współpracować. Teraz przyszła pora na realizację planów. Dlatego też zdecydowano się ponownie przyjąć zaproszenie do współpracy tym razem w ramach sieci wdrażania. Zaproszenie to jest nobilitacją dla Kielc i uznaniem jego wkładu do prac poprzedniej edycji sieci.

 

Jednym z celów zainicjowanej Lokalnej Grupy jest zaangażowanie młodych ludzi w projekt, ale przede wszystkim powstrzymanie ich przed wyjazdem z Kielc. Osiągnąć to można poprzez promowanie uczenia się pożądanych przez pracodawców umiejętności i zawiązywanie z nimi porozumień, tak aby młodzi ludzie znaleźli pracę zanim zarejestrują się w urzędzie pracy. Obecnie miasto skoncentrowane jest właśnie na silną współpracę z pracodawcami i uczelniami. W Parku Technologicznym działa już Platforma startowa dla nowych pomysłów, w ramach której osoby do 35 roku życia mogą zgłaszać innowacyjne pomysły na produkt lub usługę, na rozwój których będą mogły otrzymać wsparcie do 800 tys. zł.

 

IMG 20170110 1457482 IMG 20170110 1501252

IMG 20170110 1451552

Uczestnicy spotkania mieli okazję zwiedzić Bibliotekę Materiałową i Energetyczne Centrum Nauki w Kieleckim Parku Technologinczym.

 

Spotkanie zakończyło się rozmowami o oczekiwaniach interesariuszy Lokalnej Grupy URBACT wobec projektu JOBTOWN 2. Uczestnicy spodziewają się poznać nowe dobre praktyki angażowania przedsiębiorców, nowe dane statystyczne i analizy o sytuacji w mieście, pozwalające lepiej zrozumieć problem, a także poznać odpowiedzi o tym, jak mierzyć wkład, rozwinąć relacje pomiędzy biznesem, miastem i uniwersytetami oraz jak poprawić zdolności marketingowe młodych techników, aby mogli sprzedawać swoje produkty. Uzgodniono, że kluczową sprawą  będzie dobre poznanie swoich potrzeb m. in. nowych metod przystosowania systemu edukacji do bardzo szybko zmieniających się warunków na rynku pracy. Ważne będzie także poznanie losów absolwentów miejscowych uczelni.

 

IMG 20170110 1404452

 

 

Następne spotkania Lokalnej Grupy URBACT będą zapewne angażowały szersze grono interesariuszy, szczególnie bezpośrednich zainteresowanych, czyli osób młodych, przedsiębiorców  oraz szkół i uczelni.

Logo-URBACT-CMJN-Baseline

logo-ZMP-prawy-pl

 

 Krajowy Punkt URBACT

tel. 501 927 665

info@urbact.pl

urbact.eu/urbact-polska

www.urbact.pl

Związek Miast Polskich

ul. Robocza 46A

61-517 Poznań

www.zmp.poznan.pl

 

Śląski Związek Gmin

i Powiatów

ul. Kościuszki 43/5

40-048 Katowice

www.silesia.org.pl

: