Konferencja HABITAT III oraz spotkanie sieciujące URBACT, 18 października 2016 w stolicy Ekwadoru Quito.

188-mirjamlemsfotografie urbact-2016-08-25 -0068bisW stolicy Ekwadoru Quito w dniach 17 - 20 października 2016 Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych zorganizowało konferencję Habitat III - Mieszkalnictwo i Zrównoważony Rozwój Miast. Celem tego wydarzenia było przyjęcie Nowej Agendy Miejskiej w oparciu o zapisy Deklaracji Stambulskiej z 1996 roku. Na konferencji dla władz lokalnych i interesariuszy miejskich z całego świata zostały przeznaczone specjalne serie sesji plenarnych i spotkań sieciujących. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami, a także mogli wziąć udział w debatach z zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Dowiedzieli się też czym jest i co oznacza dla przyszłości ich miast Nowa Agenda Miejska.

W ramach konferencji HABITAT III 18 października od 16.30 do 18.30 w Casa de la Cultura Ecuatoriana "Benjamin Carrion" URBACT zorganizowało spotkanie sieciujące na temat: Uczynić moje miasto lepszym miejscem do życia: lekcje zaczerpnięte z europejskich władz lokalnych.

 

 

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostały metody, narzędzia i know-how o zrównoważonym rozwoju miast, które zostały zgromadzone przez władze miejskie przez 10 lat działania finansowanego przez Unię Europejską programu URBACT.

Konkretne świadectwa i dobre praktyki przedstawione przez europejskie gminy, a także różnorodna tematyka rozwoju obszarów miejskich podczas dyskusji skupiała się wokół:

 

  • - zintegrowanego i partycypacyjnego podejścia do rozwoju obszarów miejskich,
  • - monitorowania działań oraz mierzenia wyników,
  • - sieciowania z innymi miastami.

 

W ramach tych zadań prelegenci zaprezentowali narzędzia, które wykorzystują, a następnie zastanowili się nad sposobami transferu dobrych praktyk w odniesieniu do różnych pozaeuropejskich uwarunkowań lokalnych. Na zakończenie zostały przedstawione możliwości sieciowego połączenia miast URBACT i miast pozaeuropejskich.

 

Więcej informacji na temat Konferencji Habitat III można znaleźć pod adresem: https://www.habitat3.org/

Logo-URBACT-CMJN-Baseline

logo-ZMP-prawy-pl

 

 Krajowy Punkt URBACT

tel. 501 927 665

info@urbact.pl

urbact.eu/urbact-polska

www.urbact.pl

Związek Miast Polskich

ul. Robocza 46A

61-517 Poznań

www.zmp.poznan.pl

 

Śląski Związek Gmin

i Powiatów

ul. Kościuszki 43/5

40-048 Katowice

www.silesia.org.pl

: