Partnerska Inicjatywa Miast - start

Logo PIM-03c„Partnerska Inicjatywa Miast (PIM) - Polskie Miast Uczące się” to jeden z projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Ministerstwo Rozwoju ogłosiło nabór miast do udziału w sieciach tematycznych dotyczących mobilności miejskiej, rewitalizacji i jakości powietrza. Konferencja na temat projektu „Partnerska Inicjatywa Miast (PIM) – Polskie Miasta Uczące się” odbyła się 20 czerwca 2017 r. w siedzibie Ministerstwa w Warszawie.

Założeniem projektu jest wzmacnianie i promocja współpracy oraz wymiany doświadczeń i wiedzy między miastami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w kształtowanie i realizację polityki miejskiej przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju (MR). W celu rozpoznania i przeanalizowania wyzwań, dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań, miasta będą zrzeszone w sieci tematyczne, a ich prace wspierane przez eksperta.

 

MR uruchamia nabór dla miastnabór dla miast liderów oraz miast partnerskich do pierwszych 3 sieci tematycznych dotyczących: mobilności miejskiej, rewitalizacji oraz jakości powietrza.

 

Jest to pierwszy etap realizacji projektu, do którego przewidywane jest włączenie ok. 30-40 miast. Planowana jest jego kontynuacja w postaci kolejnych dwóch sieci, tj. praca i umiejętności w gospodarce lokalnej oraz zrównoważone użytkowanie przestrzeni.

 

Podczas konferencji omówiono podstawowe zasady realizacji projektu Partnerska Inicjatywa Miast (PIM) oraz naboru do pierwszych 3 sieci. Ponadto wskazano powiązania projektu ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Agendą Miejską Unii Europejskiej.

 

Transmisja z konferencji - Transmisja z konferencji otwierającej PIM

 

Więcej informacji o PIM - Partnerska Inicjatywa Miast

 

MR

 

Logo-URBACT-CMJN-Baseline

logo-ZMP-prawy-pl

 

 Krajowy Punkt URBACT

tel. 501 927 665

info@urbact.pl

urbact.eu/urbact-polska

www.urbact.pl

Związek Miast Polskich

ul. Robocza 46A

61-517 Poznań

www.zmp.poznan.pl

 

Śląski Związek Gmin

i Powiatów

ul. Kościuszki 43/5

40-048 Katowice

www.silesia.org.pl

: