Dołącz do Międzynarodowego Programu Współpracy Miejskiej (International Urban Cooperation - IUC)!

city to city 0Zachęcamy wszystkie miasta państw członkowskich Unii Europejskiej, które chcą współpracować z miastem stojącym przed podobnymi wyzwaniami z zakresu zrównoważonego rozwoju na innym kontynencie do uczestnictwa w Programie Współpracy Miejskiej (IUC).

Celem programu jest nawiązywanie kontaktów między miastami UE ( w szczególności powyżej 50 000 mieszkańców), a tymi w Ameryce Łacińskiej i Karaibach, Indiach, Japonii, Ameryce Północnej i Azji. Dzięki programowi lokalni liderzy będą mogli połączyć siły i poznać nowe perspektywy w kwestii zrównoważonego rozwoju.

 

Do 21 września 2017 r. otwarty jest nabór wniosków składanych przez unijne miasta o nawiązanie współpracy z miastami w Argentynie, Brazylii, Kanadzie, Chile, Kolumbii, Indiach, Japonii, Meksyku, Peru i USA (Chiny zostały już uwzględnione w poprzednim naborze).

 

Wybrane miasta zostaną połączone z miastami spoza UE, a kluczem będzie walka z podobnymi istotnymi wyzwaniami. Obie strony będą mogły nawiązać współpracę, budować więzi i dzielić się wiedzą i doświadczeniem. Przedstawiciele z każdego miasta wezmą udział w szkoleniach i seminariach, wymianach pracowników, wycieczkach studyjnych, itp., a także opracują wspólny plan działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich w wybranym obszarze.

Poprzez nawiązanie współpracy między miastami w ramach IUC, Wasze miasto:

 

  • -ZAANGAŻUJE SIĘ - nawiąże współpracę przez co najmniej 18 miesięcy z zagranicznymi partnerami, przeznaczy środki i czas, w celu rozwinięcia współpracy, która trwać będzie długo po zakończeniu tego programu,
  • -NAUCZY SIĘ – pozna nowe sposoby pokonywania wyzwań i skorzysta z szerszej gamy dobrych praktyk, na których może się wzorować, otrzyma wsparcie w określaniu innowacyjnych biznesowych modeli finansowania działań lokalnych,
  • -PODZIELI SIĘ - pomoże innym w rozwiązywaniu problemów, dzieląc się własnymi doświadczeniami i przekazując wiedzę,
  • -WYMIENI SIĘ – otworzy się na dialog i partnerstwo z miastami w innych regionach świata i z kluczowymi interesariuszami (publicznymi i prywatnymi),
  • -POKAŻE – przedstawi swoje najlepsze praktyki i osiągnięcia na arenie międzynarodowej,
  • -WDROŻY – współpracować będzie z nowymi partnerami nad realizacją wizji zrównoważonego rozwoju miast poprzez opracowanie Lokalnego Planu Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich w wybranym sektorze.

 

Lokalni liderzy mogą składać wnioski o dołączenie do programu do 21 września 2017 r., poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

 

Więcej informacji, w tym na temat wymagań dotyczących kwalifikowalności, można uzyskać  W TYM MIEJSCU lub kontaktując się z: coordination-unit[at]iuc-europe.eu

 

Logo-URBACT-CMJN-Baseline

logo-ZMP-prawy-pl

 

 Krajowy Punkt URBACT

tel. 501 927 665

info@urbact.pl

urbact.eu/urbact-polska

www.urbact.pl

Związek Miast Polskich

ul. Robocza 46A

61-517 Poznań

www.zmp.poznan.pl

 

Śląski Związek Gmin

i Powiatów

ul. Kościuszki 43/5

40-048 Katowice

www.silesia.org.pl

: