CHCESZ ZOSTAĆ EKSPERTEM OF FUNDUSZY UE? Zarejestruj się na kurs internetowy organizowany przez Komitet Regionów!

urbact
Nowy, otwarty i bezpłatny kurs internetowy (Massive Open Online Course – MOOC) organizowany przez Europejski Komitet Regionów (CoR) jest dostępny online od dnia 15 stycznia 2018 r. Komitet Regionów uruchomił trzeci kurs internetowy pod nazwą "Jak w pełni wykorzystać zasoby UE dla regionów i miast". Kurs internetowy pomyślany jest tak, aby dostarczyć istotnych informacji na temat obecnych i przyszłych polityk i programów UE, a także praktycznych narzędzi i przykładów dostępnych możliwości finansowania na poziomie regionalnym i lokalnym.

Kurs jest bezpłatny i dostępny na internetowej platformie edukacyjnej Iversity. Obejmuje filmy, arkusze informacyjne, infografiki oraz internetowe debaty na żywo z sesjami pytań i odpowiedzi od uczestników kursu. W ciągu pierwszych sześciu tygodni kursu (15 stycznia-23 lutego 2018 r.), uczestnicy skupią się na jednym konkretnym zagadnieniu w tygodniu i ocenią postępy w nauce dzięki zadaniom i cotygodniowemu quizowi.
Materiał kursu będzie dostępny przez rok.
urs jest współtworzony z wieloma dyrekcjami generalnymi Komisji Europejskiej, a także z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, programem Interreg Europe i URBACT.

Rejestrację na kurs można dokonać w tym miejscu 

Struktura kursu

Rozdział 1: Regiony i miasta w UE (15-19 stycznia 2018 r.)
Rozdział 2: Budżet UE: dochody, wydatki, zarządzanie i perspektywy (22-26 stycznia)
Rozdział 3: Równość szans, gdziekolwiek żyjemy - ponieważ UE inwestuje w moim regionie (29 stycznia - 2 lutego)
Rozdział 4: Społeczny wymiar finansowania UE (05-09 lutego)
Rozdział 5: Pobudzanie gospodarki lokalnej i regionalnej: finansowanie i doradztwo w zakresie inwestycji w regionach i miastach (12-16 lutego)
Rozdział 6: Przyszłość Europy: opcje i debaty (19-23 lutego)

Wkład URBACT

URBACT będzie miał wkład w rozdziale 5-ym kursu, z tematem "Stymulowanie lokalnej i regionalnej gospodarki: finansowanie i doradztwo w zakresie inwestycji w regionach i miastach", które zostanie zaprezentowane w dniach 12-16 lutego. W tym rozdziale przedstawione zostaną główne usługi doradcze i rozwiązania finansowe, które UE, głównie za pośrednictwem Europejskiego Banku Inwestycyjnego, może zaoferować w celu stymulowania wzrostu gospodarczego w miastach i regionach, zarówno w przypadku inwestycji publicznych, jak i prywatnych: usługi doradcze w zakresie innowacyjnych projektów związanych z agendą miejską zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych i odzyskiwanie po awarii, infrastruktura, MŚP i mikrofinansowanie. Podane zostaną również kluczowe informacje na temat Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) i innowacyjnych projektów miejskich związanych z agendą miejską.
Przed rozpoczęciem kursu obejrzyj film wyprodukowany przez Sieć Planownia Działań RetaiLink na temat ewolucji handlu detalicznego. RetaiLink gromadzi dziesięć europejskich miast, które inspirują się nawzajem, w celu utworzenia innowacyjnych strategii, które mogą zrewitalizować sektor detaliczny w miastach średniej wielkości.

 

Zobacz także film Tworzenie miejsc pracy dla pokolenia bezrobotnych, który podsumowuje nurt projektowy programu URBACT (t.j. podsumowanie doświadczeń kilku projektów), mający na celu przybliżenie miastom europejskim aktualnej wiedzy i dobrych praktyk miejskich, w tym dotyczących zatrudnienia młodych ludzi w miastach.

 

Wkład programu URBACT jest już dostępny na platformie e-learningowej MOOC

Logo-URBACT-CMJN-Baseline

logo-ZMP-prawy-pl

 

 Krajowy Punkt URBACT

tel. 501 927 665

info@urbact.pl

urbact.eu/urbact-polska

www.urbact.pl

Związek Miast Polskich

ul. Robocza 46A

61-517 Poznań

www.zmp.poznan.pl

 

Śląski Związek Gmin

i Powiatów

ul. Kościuszki 43/5

40-048 Katowice

www.silesia.org.pl

: