Sieci Transferu szukają partnerów!

Niektóre z 25 zatwierdzonych ostatnio Sieci Transferu jeszcze szukają partnerów!

 

Jeśli chcecie wdrożyć ich Dobrą Praktykę w waszym mieście, wypełnijcie ankietę i odeślijcie ją do 7 maja.

 

Czy moje miasto może zostać przyjęte do partnerstwa?

 

Przed wypełnieniem kwestionariuszy do sieci przeczytajcie najpierw zasady tworzenia partnerstwa.

 

  • Liczba partnerów w TN

Nowo powstałe partnerstwa projektowe liczyły tylko 3 partnerów miejskich. Teraz muszą one powiększyć swój skład dla Fazy 2 do wielkości minimum 5 do maksymalnie 8 partnerów.

 

  • Partnerzy spoza miasta

Bez względu na to, ilu partnerów jest w Sieci Transferu, końcowe partnerstwa mogą składać się z maksymalnie 2 podmiotów niebędących miastami, które jednak muszą być lokalnymi agencjami.

Lokalne agencje zdefiniowano jako publiczne lub półpubliczne organizacje utworzone przez miasto, częściowo lub w całości będące własnością władz miejskich. Są odpowiedzialne za opracowanie i wdrożenie konkretnych polityk (np. rozwoju gospodarczego, zaopatrzenia w energię, usług zdrowotnych, transportu, itp.).

Ważne jest podkreślenie, że władze powiatowe (o ile nie są miastami), regionalne i krajowe, a także uniwersytety i ośrodki badawcze nie są uznane za kwalifikujących się partnerów. Niemniej jednak organizacje te mogą być zaangażowane w Sieci Treanferu jako członkowie Lokalnej Grupy URBACT (ULG), którą każdy partner będzie musiał ustanowić na szczeblu lokalnym.

 

  • Partnerzy miejscy

Konieczne jest, aby większość partnerów stanowiły miasta, niezależnie od wielkości ich populacji. Partnerzy miejscy to publiczne władze lokalne reprezentowanych przez:
- miasta na prawach powiatu, gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie;
- wewnątrz gminne jednostki pomocnicze (np. dzielnice), władze metropolitalne i zorganizowane aglomeracje, o ile są reprezentowane przez instytucję polityczno-administracyjną z kompetencjami w zakresie kształtowania i wdrażania polityki ściśle związanej z obszarem działania Sieci Transferu.

 

  • Równowaga pomiędzy partnerami z bardziej i mniej rozwiniętych regionów Europy

Początkowe partnerstwo musiało być zrównoważone pomiędzy miastami z regionów lepiej i słabiej rozwiniętych. To znaczy, że początkowe partnerstwo obejmuje co najmniej jedno miasto z mniej rozwiniętego regionu. Końcowe partnerstwa muszą bezwzględnie składać się z:
- minimum 2 partnerów z mniej rozwiniętych regionów, jeśli sieć liczy 5 partnerów;
- minimum 3 partnerów z mniej rozwiniętych regionów, jeśli sieć liczy od 6 do 7 partnerów;
- co najmniej 4 partnerów z mniej rozwiniętych regionów, jeśli sieć liczy 8 partnerów.

 

  • 28 państw członkowskich UE

Głównymi beneficjentami (partnerzy miejscy) Sieci Transferu są miasta z 28 państw członkowskich UE, Norwegii i Szwajcarii. W przypadku każdej ST partnerzy pochodzą z różnych państw członkowskich/partnerów, co oznacza, że ​​w sieci nie może być dwóch partnerów z tego samego państwa członkowskiego/państwa stowarzyszonego. Państwo może być reprezentowane tylko przez jednego partnera na sieć.

 

  • Liczba miast ST mogących wziąć udział

Miasto z tytułem Dobrej Praktyki nie może być partnerem wiodącym w więcej niż jednej sieci w ramach tego samego naboru. Jednak, miasta Dobrej Praktyki URBACT działając jako partnerzy wiodący mogą uczestniczyć w innej Sieci Transferu jako Miasto Transferu. Miasta Dobrej Praktyki nie będące partnerem wiodącym również mogą uczestniczyć tylko w jednej Sieci Transferu jako Miasto Transferu.

 

W skrócie,

aby móc zakwalifikować ostateczne partnerstwo Sieć Transferu musi:

  • -składać się z minimum 5 i maksymalnie 8 partnerów;
  • -łącznie z Miastem Dobrej Praktyki jako Partnerem Wiodącym;
  • -mieścić w swoim składzie  nie więcej niż dwóch partnerów spoza miasta, zgodnie z powyższą definicją (agencji lokalnych);
  • -składać się z partnerów pochodzących z różnych państw członkowskich/partnerskich.

 

KTÓRE SIECI SZUKAJĄ PARTNERÓW?

 

Nazwa Sieci Transferu

Miasto wiodące i miasta wspierające

Temat nowej Sieci Transferu (po angielsku) oraz krótki opis Dobrej Praktyki w mieście wiodącym

Kontakt do koordynatora sieci

ACTIVE NGOS

Riga (LV), Siracusa (IT), Santa Pola Council (ES)

http://urbact.eu/ngo-house

A platform for cooperation between non-governmental organisations and the municipality

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CARD4ALL

Gijon (ES), Suceava (RO), Jurmala (LV)

http://urbact.eu/citizen-card

Providing access to city services and resources while improving citizen participation

Uruchomiona w 2002 r. Karta Mieszkańca Gijon jest obecnie wykorzystywana przez ponad 270 000 osób. Mieszkańcy i turyści korzystają dzięki karcie z zasobów miasta m. in. transportu publicznego, obiektów publicznych, działalności kulturalnej i usług cyfrowych a w niektórych przypadkach także płacą za nie. Przedsiębiorstwa z kolei prowadzą działalność która objętą jest kartą. Urząd Miasta opracowuje różne polityki mające na celu poprawę zdrowych nawyków i zachowań społecznych i również dołącza te działania do inteligentnej karty.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

City-as-a-Startup

Alba Iulia (RO), Brangaça (PT), Perugia (IT)

http://urbact.eu/city-branding-making-invisible-visible

A branding initative for sustainable cultural tourism

Praktyka Alba Iulia stanowi odpowiedź na wyzwanie wielu małych i średnich miast z Europy: jak odnaleźć się w ciągle zmieniających się warunkach gospodarczych, jednocześnie promując swoje dziedzictwo kulturowe? Alba Iulia, dynamiczne miasto z bogatą historią oraz doprowadzonym do ruiny dziedzictwem (cytadela, zabytki i średniowieczna biblioteka) opracowało zintegrowane podejście do brandingu, które zostało bezpośrednio powiązane z procesem planowania strategicznego miasta. Poprzez strategiczne pozycjonowanie iwaloryzację swoich aktywów oraz wzmocnienie lokalnej tożsamości, Urząd Miasta stało się punktem odniesienia zarówno dla inwestorów, turystów, jak i obywateli.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Innovator

Torino (IT), Cluj-Napoca Municipality (RO), Métropole du Grand Paris (FR)

http://urbact.eu/everyones-innovator

10 000 public employees, 10 000 potential innovators

Innova.TO jest konkursem dla wszystkich pracowników miejskich Turynu (IT) (za wyjątkiem dyrektorów), inspirowanym zasadami „oszczędnej organizacji”. Ma on na celu stymulowanie i rozwój innowacyjnych projektów mających poprawić wydajność administracji, zmniejszyć ilość odpadów i wpłynąć na lepsze szacowanie zasobów.

Miasto Turyn zatrudnia 10 tysięczną społeczność dobrze wykształconych, wykwalifikowanych pracowników. Ambicją Innova.TO jest zachęcenie wszystkich tych pracowników do postrzegania siebie jako potencjalnych innowatorów. Aby wzmocnić ich zaangażowanie zdecydowano, że propozycje projektów będą anonimowe, jury ma składać się z ekspertów wewnętrznych i zewnętrznych, wydano też zgodę, by prywatni sponsorzy zaoferowali nagrody.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Movement

Groningen (NL), Zlin Municipal Authority (CZ), Magdeburg (DE)

http://urbact.eu/internationalisation-sustainable-future

Active management of internasionalisation in a small university city in order to remain the vibrant local hub in the global knowledge economy

Groningen to małe i tradycyjnie regionalnie zorientowane miasto, dlatego umiędzynarodowienie na dużą skalę jest dla niego stosunkowo nowym zjawiskiem. W celu zapewnienia zrównoważonej przyszłości miasta dobra praktyka realizuje zintegrowane podejście do umiędzynarodowienia. Program ma na celu przyciągnięcie, zatrzymanie i integrację nowych mieszkańców, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu spójności społecznej i warunków do życia. Miasto zarządza złożonymi procesami zawartymi w zintegrowanym i partycypacyjnym programie, zajmujący się czterema kluczowymi aspektami: zamieszkaniem, pracą, życiem w mieście i komunikacją. Przyczynia się do zrównoważonej przyszłości gospodarczej, demograficznej i kulturalnej, czyniąc Groningen atrakcyjnym domem dla miejscowych i przyjezdnych, różnorodnych etnicznie mieszkańców.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MUSIC SCHOOLS FOR SOCIAL CHANGE

L'Hospitalet de Llobregat (ES), Municipality of Adelfia (IT), Aarhus (DK)

http://urbact.eu/music-school

A tool for urban social cohesion through the development of the arts

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

OpenHouses

Ujbuda (HU), Gheorgheni (RO), Forli (IT)

http://urbact.eu/weekend-open-houses

A community festival celebrating the city's built heritage and common values

Mieszkańcy z całego Budapesztu (HU) biorą udział w miejskim festiwalu Weekend Otwartych Domów -Budapeszt 100, który każdego roku otwiera bramy 50-60 domów i instytucji. Wydarzenie to stało się tradycją od jego premiery w 2011 roku, kiedy to frekwencja sięgnęła 20 000 osób. W latach 2011-2015 zorganizowano go jako inicjatywę budowania wspólnoty dla uczczenia 100-letnich budynków w Budapeszcie, we współpracy z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi i dzielnicami. Jego głównym celem jest zwrócenie uwagi na miejscowe budynki, ich wartość architektoniczną i historię - oraz na moc społeczności lokalnej, która organizuje wspólnoty mieszkaniowe i utrzymuje je razem. Od 2016 r. imprezy są organizowane tematycznie wokół określonego motywu lub miejsca. Ogólną misją Budapest100 jest zainicjowanie wspólnej dyskusji o rewitalizacji i zainspirowanie do zakładania i wzmacniania wspólnot mieszkaniowych.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

RUMORLESS CITIES

Amadora (PT), Ioannina (EL), Free and Hanseatic City of Hamburg - District Hamburg-Altona (DE)

http://urbact.eu/do-not-feed-rumour

Enhance diversity by through deconstructing stereotypes and prejudices about immigrants

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Playful Paradigm

Udine (IT), Klaipeda (LT), Cork City Council (IE)

http://urbact.eu/playful-paradigm

Using ‘games’ as a flexible and innovative way for healthy and sustainable place-making

Rekreacyjne działania i gry promują integrację społeczną, umożliwiają pokonanie barier i budują mosty między ludźmi, pokoleniami i miejscami, opowiadając się tym samym za zmianami i innowacjami. Wszystkie zainteresowane strony, z sektora publicznego oraz przedsiębiorstw i organizacji non-profit, muszą dzielić się odpowiedzialnością za postęp społeczny. Rekreacyjne miejsca, takie jak Miejska Biblioteka Zabawek i park publiczny, targi Energy in Play, Travelling ToyBus, Światowy Dzień Igrzysk i Dzień Pi, przyczyniły się do poprawy wielu miejsc w przestrzeni miasta i podniosły świadomość zdrowotną mieszkańców a także w zakresie energii i zrównoważonego rozwoju.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

WetrEIN

Viladecans (ES), Tallinn Education Department (EE), Nantes (FR)

http://urbact.eu/educational-innovation-network

The story of a network that has an obsession for boosting the renewal of the education in our city by means of involving all relevant stakeholders

Od 2013 r. Innowacyjna Sieć na rzecz Edukacji ma na celu poprawę poziomu edukacji miasta poprzez stymulowanie innowacyjności i kreatywności w szkołach oraz poprzez (1) promowanie projektów ICT oraz (2) współpracę między różnymi lokalnymi interesariuszami. ISE skupia administrację publiczną, placówki edukacyjne, specjalistów, rodziny i przedsiębiorstwa, w celu wsparcia i odnowy edukacji. Współpraca między interesariuszami społeczeństwa obywatelskiego i sektora społeczno-gospodarczego ma na celu rozwój innowacyjnych projektów umożliwiających opracowywanie nowych strategii edukacyjnych. Jedną z głównych zmian, jakie wprowadziła sieć, jest odnowienie urządzeń technologicznych w szkołach oraz ich lepsze wykorzystanie przez nauczycieli, uczniów i rodziny.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Logo-URBACT-CMJN-Baseline

logo-ZMP-prawy-pl

 

 Krajowy Punkt URBACT

tel. 501 927 665

info@urbact.pl

urbact.eu/urbact-polska

www.urbact.pl

Związek Miast Polskich

ul. Robocza 46A

61-517 Poznań

www.zmp.poznan.pl

 

Śląski Związek Gmin

i Powiatów

ul. Kościuszki 43/5

40-048 Katowice

www.silesia.org.pl

: