Konferencje, szkolenia

Agnieszka Bućkowska - Łomża

 

 

Magdalena Skiba - Gdańsk

 

 

Piotr Majewski - Gdynia

 

 

Maciej Zaporowski - Lublin

 

 

 

Henryk Zaguła - I Zastępca Prezydenta Dąbrowy Górniczej

 

 

Agnieszka Muzyk - Zastępca Prezydenta Łomży

 

Konferencja Urban Development Network (Sieć Rozwoju Miast),
Bruksela, 9.10.2014,

 

Sesja końcowa – podsumowanie.

 

Na pytania Eksperta URBACT Eddy Adamsa, odpowiadał poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht.

Podsumowanie

W dniach 10-12 września we Wrocławiu odbyła się konferencja DiverCITY – miasto dla wszystkich. Do priorytetów wydarzenia należało pobudzenie dyskusji na temat jakości życia w mieście, wprowadzenie głosów mieszkańców w proces decyzyjny w miastach, wykreowanie mikro-zmian skutkujących poprawą jakości życia wszystkich mieszkańców oraz poszerzenie współpracy polsko-norweskiej, w szczególności pomiędzy Wrocławiem i Oslo. Prezentacje dostępne na dedykowanej konferencji stronie intenetowej Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

OPEN DAYS - EUROPEJSKI TYDZIEŃ REGIONÓW I MIAST,

INAUGURACYJNA KONFERENCJA SIECI ROZWOJU MIAST

BRUKSELA 6 - 9 PAŻDZIERNIK 2014

W dniach 6 – 9 października odbyła się doroczne spotkanie Open Days w Brukseli, na której prezentowały się instytucje unijne, organizacje publiczne, prywatne i pozarządowe oraz przedstawiciele różnych środowisk związanych z działaniami Unii Europejskiej.

Przedstawiciele programu URBACT (w tym Polski Krajowy Punkt Kontaktowy) byli obecni na inauguracyjnej konferencji UDN – Urban Development Network (Sieć Rozwoju Miast).
UDN jest platformą powołaną przez komisję Europejską, mającą zrzeszać miasta beneficjentów programów Polityki Spójności (głównie miasta wdrażające ZIT).

udn banner

Dnia 17-go czerwca 2014r., odbyła się w Poznaniu konferencja "Zintegrowane Inwestycje Miejskie".

Konferencja zorganizowana została w ramach działań Projektu CSI Erope programu URBACT II.

LogoCSI

Konferencja odbyła się w nowo-otwartej Bramie Poznania. W tym miejscu jest do pobrania program konferencji.

 

CSI-Poznan

 Brama Poznania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, partnerzy projektów URBACT II w Polsce

Trzecie Krajowe Seminarium Szkoleniowe odbyło się w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie w dniach 22-23 maja.

Program

Instrukcja rejestracji

 

Oto krótka relacja z tego spotkania, telegraficznym skrócie:

 

DZIEŃ 1
Na wstępie informacja o zmianie dotyczącej osoby odpowiedzialnej za program URBACT we Władzy Wdrażającej (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju – Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju). Pani Joanna Zarzecka-Mazur zastępuje na tym stanowisku panią Magdalenę Skwarską.
Następnie pani Anna Sulińska z ministerstwa omawiała Umowę Partnerską z Unią Europejską (podpisana w piątek 23 maja 2014).

UMOWA PARTNERSTWA  to swoisty dokument Matka – określa jakie mamy cele, jakich rezultatów oczekujemy.
Polska uzyskała bardzo dużą alokacje środków:120 mld euro do zainwestowania.
Jest jednak kilka ważnych zasad które trzeba respektować:
- RingFencing: wsród 11 celów umowy muszą być określone kwoty na określone cele.
- Warunkowość ex-ante: to są warunki które należy spełnić w celu pozyskania środkó. Oznacza to że konieczne jest określenie planu ich wykorzystania. Do 2016-go oku plan musi być sporządzony.
Oczekiwane są rezultaty 9nie mówie się już o „absorbcji środków” tylko o rezultatach). W 2019 komisja sprawdzi czy cele z 2016 są zrealizowane. Jeśli nie, Polska (lub każdy inny kraj UE) będzie musiała zwrócić środki.
Ustalane muszą być RAMY WYKONANIA na podstawie wskaźników Osi priorytetowej (Komisja Europejska wymagać będzie odpowiednio zdefiniowaną do tego metodologię ).
Badania i Rozwój – będą języczkiem u wagi (Unia dotychczas nie spełnia warunku 1,7% unijnego PKB na inwestycje w B&R).
W sumie jest to najprawdopodobniej ostatnia taka hojna perspektywa. SAMOUTRZYMALNOŚĆ będzie w cenie.

Jest w Umowie Partnerstwa jest mowa o komplementarności, ale nie oznacza to gwarancji jej zastosowania, np. dla URBACTowskich Lokalnych Planów Działania.


Warsztaty – Prowadzenie Piotr Wołkowiński i Wojtek:

Oczekiwania i przemyślenia polskich partnerów URBACT: o czym zapomnieliśmy, co powinniśmy wpisać do LPD (dużo czy mało); jak się ma teoria do praktyki, czy oczekiwania URBACT się zmieniły?  jak 'filtrować' z grupy LGW osoby rzeczywiście działające?
Sieć CSI chce zintegrować 3 poziomy samorządu: metropolitalny, miejski i dzielnicy „oczekujemy inspiracji”.


DŁUGIE OMÓWIENIE PROJEKTÓW W PODGRUPACH
Poszczególne projekty zostały skrótowo i obrazowo przedstawione w postaci zwierząt (tzw. Project Safari).

Końcowa sesja: Spirala Innowacji – wspólne omawianie poszczególnych projektów na bazie schematu spirali – na którym etapie w skali/spirali znajdują się poszczególne projekty.

NTS-Maj2014


DZIEŃ 2
               
Dzięki wysiłkowi KPK, przedstawiciele partnerów URBACT w Polsce poznali nową instytucję pełniącą funkcję kontrolera I stopnia dla projektów URBACT. Jest to Centrum Projektów Europejskich.


Następnie Pan Andrzej Brzozowy omówił  projekt Krajowej Polityki Miejskiej. Wpisany jest w niej  również program URBACT.

Po nim wystąpił Dyrektor Sekretariatu URBACT, pan Emmanuel Moulin.
Przedstawił zarysy nowego programu URBACT III, prace nad kapitalizacją dorobku ostatniego naboru URBACT II.

Do końca dnia, poza wystąpieniami, trwały intensywne prace nad dalszymi pracami nad Lokalnymi Planami Działań.

 

Szkolenie dla członków Lokalnych Grup Wsparcia Programu URBACT II

 

 

W dniach 7 i 8 listopada 2013 r. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego odbyło się szkolenie dla członków lokalnych grup wsparcia programu URBACT II. Organizatorami warsztatów było Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz ekspert URBACT, Pan Piotr Wołkowiński z zespołem, który prowadził warsztaty. Uczestniczyli w nim przedstawiciele większości aktualnie toczących się w Polsce projektów URBACT II oraz członkowie Lokalnych Grup Wsparcia tych projektów.

W ogólnej opinii uczestników, warsztaty były okazją do lepszego rozumienia jak ma być formułowany Lokalny Plan Działania w poszczególnych miastach, stanowiły także możliwość wymiany doświadczeń na temat realizowanych projektów.

Warsztaty rozpoczęły się przedstawieniem przez zastępca dyrektora departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR, Pana Stanisława Sudaka aktualnych informacji o już przyjętych dokumentach strategicznych w skali kraju, które odnoszą się bezpośrednio do polityki miejskiej. Zostały również przedstawione strony internetowe systemu STRATEG oraz Moja Polis. 

Następnie głos zabrał Poseł do Parlamentu Europejskiego, Prezes Intergrupy URBAN, Pan Jan Olbrycht (wywiad do pobrania w tym miejscu).

 

Pan Aldo Vargas Tetmajer przedstawił nowe założenia Krajowego Punktu Kontaktowego programu URBACT II, który teraz wchodzi w kilkumiesięczny pilotażowy, mający na celu przetestowanie nowej formuły funkcjonowania Krajowych Punktów Kontaktowych URBACT.

Pozostała, większa część dnia była poświęcona meritum warsztatów, czyli procesowi formułowania Lokalnego Planu Działania.

Drugi dzień warsztatów rozpoczął się od spotkania koordynatorów projektów. Następnie wszyscy uczestnicy mieli możliwość wysłuchania prezentacji dotyczącej możliwości finansowania Lokalnych Programów Działania. Ostatnią część warsztatów poświęcono natomiast na kwestie związane z samooceną LPD.

Sprawozdanie jest do pobrania w tym miejscu.

 

 

SPOTKANIE KOORDYNATORÓW PROJEKTÓW URBACT W POLSCE NIKISZOWIEC 2010

 

Relacja ze spotkania koordynatorów projektów URBACT w Polsce

 

Konferencja "TEORIA I PRAKTYKA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU NA POZIOMIE LOKALNYM I REGIONALNYM",
13-14.09.2010, Łódź

 

 

   

Konferencja "Zintegrowanie zarządzanie w aglomeracjach"

Kielce-Częstochowa 18-19 maja 2010

 

 


 

Relacja z seminarium w Warszawie "partycypacja młodzieży w procesach rozwoju miasta" - 18 lutego 2010

  • Relacja
  • Prezentacje

Zapraszamy na pierwsze z serii trzech seminariów tematycznych dla członków Lokalnych Grup Wsparcia polskich projektów URBACT.

Zapraszamy na drugie z serii trzech seminariów tematycznych dla członków Lokalnych Grup Wsparcia polskich projektów URBACT.

Zapraszamy na trzecie, ostatnie seminarium tematyczne dla członków Lokalnych Grup Wsparcia i koordynatorów polskich projektów URBACT

Konferencja Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania; Sopot 2-3 czerwca 2011

Politechnika Gdańska zaprasza na konferencję naukową "Piękno i Energia: Współczesny model budowania dzielnic mieszkaniowych w Europie", 1 czerwca 2011, Gdańsk

Częstochowa zaprasza na konferencję kończącą projekt CityRegion Net "Lokalna gospodarka energetyczna jako skłądowa zrównoażonej polityki miejskiej" - 12 maja 2011

Dębica zaprasza na konferencję Rady Europy nt. "Współodpowiedzialność Terytorialna", 6 maja 2011, Dębica

URBACT Infoday 15 grudnia 2011 w Warszawie - zapraszamy!

Logo-URBACT-CMJN-Baseline

logo-ZMP-prawy-pl

 

 Krajowy Punkt URBACT

tel. 501 927 665

info@urbact.pl

urbact.eu/urbact-polska

www.urbact.pl

Związek Miast Polskich

ul. Robocza 46A

61-517 Poznań

www.zmp.poznan.pl

 

Śląski Związek Gmin

i Powiatów

ul. Kościuszki 43/5

40-048 Katowice

www.silesia.org.pl

: