Aktualne projekty

 

 

Obraz2

 

 

 

SIECI PLANOWANIA DZIAŁAŃ

 

 

PROJEKT

KRÓTKI OPIS

MIASTO I KOORDYNATOR PROJEKTU

2ndchance logo

Rewitalizacja niewykorzystywanych budynków i przestrzeni w mieście, w celu zapewnienia miejsca potrzebnym funkcjom mając na uwadze dobro wspólne.

LUBLIN 

 

Anna Krzyżanowska-Orlik

 

ania

@krzyzanowski.pl

boostinginnovation

Poprawa zdolności administracji publicznej w celu zwiększenia znaczenia społecznych innowacji ekosystemowych, wykorzystując partycypację, otwartą innowację i przedsiębiorczość.

 

GDAŃSK 

 

Magdalena

Skiba

 

magdalena.skiba

@gdansk.gda.pl

WROCŁAW

 

Marzena Horak

 

marzena.horak

@um.wroc.pl

change

Opracowanie modelu świadczenia usług publicznych opartego na współpracy w celu zaspokojenia rosnących oczekiwań społecznych, stawieniu czoła wyzwaniom społecznym przy niewystarczających zasobach finansowych.

GDAŃSK 

 

Magdalena

Skiba

 

magdalena.skiba

@gdansk.gda.pl

citycentre

Skorzystanie z innowacyjnych rozwiązań w centrach mniejszych miast w celu zachować lokalnych tradycji, przyciągnięcia przedsiębiorców i stworzenia miejsc pracy.

RADLIN

 

Mariusz Węglorz

 

mweglorz

@radlin.pl

procure

 

Odkrywanie sposobu w jaki można wykorzystać środki publiczne aby przyniosły korzyści dla przedsiębiorstw i mieszkańców oraz miały pozytywny wpływ na miasto i lokalną gospodarkę.

 

LUBLIN


Marcin Chrapowicki

 

marcin.chrapowicki

@lublin.eu

KOSZALIN 

Adam Sawicki

 

adam.sawicki

@um.man.koszalin.pl

freigttails

Podjęcie wyzwań związanych z gwałtownym wzrostem tranzytu towarowego w kontekście kompleksowej logistyki miejskiej i stymulowania niskoemisyjnego transportu towarowego w miastach.

.

GDYNIA

 

Alicja Pawłowska

 

a.pawlowska

@zdiz.gdynia.pl

genY

 

Wspieranie kreatywnych i innowacyjnych przedsiębiorców z  generacji Y poprzez rozwijanie dostosowanych do aktualnych potrzeb różnorodnych form współpracy światem nauki, biznesu i samorządu lokalnego.

POZNAŃ

 

Iwona

Matuszczak-Szulc

 

iwona_matuszczak

@um.poznan.pl

 TORUŃ 

 

Aleksandra Izycka

 

a.izycka

@um.torun.pl

refill

Wdrażanie praktyk związanych z tymczasowym wykorzystaniem pustych przestrzeni w celu zidentyfikowania ich długotrwałych efektów oraz sposób, w jak która wpływają one na samorządy w procesach decyzyjnych i planowaniu.

POZNAŃ

 

Agnieszka Osipiuk

 

 

agnieszka_osipiuk

@um.poznan.pl

resillenteurope

Zwiększenie poziomu odporności miasta i skutecznego wykorzystywania swojego potencjału rozwojowego z wykorzystaniem reguł zarządzania w okresie przejściowym.

KATOWICE

 

Adam Orzeł

 

Adam.Orzel

@katowice.eu 

citymobilnet

Rozwiązywanie poważnych problemów z mobilnością miejską poprzez udzielenie wsparcia miastom w opracowaniu strategii zrównoważonej mobilności miejskiej w kompleksowym procesie opartym o współpracę  z perspektywą realizacji w okresie 10-15 lat.

ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDAŃSKU

 

Karolina Orcholska

 

karolina.orcholska

@zdiz.gda.pl

Infocus

Opracowywanie lepszych i bardziej skutecznych polityk miejskich, ułatwiających identyfikację i pozyskiwanie nowych możliwości sektorowych i tworzenia strategii inteligentnych specjalizacji.

BIELSKO-BIAŁA

 

Jan Sienkiewicz

 

jsienkiewicz

@arrsa.pl

Vitalcities

Wykorzystanie innowacyjnych technik planowania i projektowania przestrzeni miejskiej w celu przebudowy przestrzeni publicznych pod usługi rekreacyjne i przełamania barier w partycypacji mieszkańców o mniejszej aktywności i tych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji.

KRAKÓW

 

Sebastian Gryglaszewski

 

Sebastian.Gryglaszewski

@um.krakow.pl

 


SIECI WDRAŻANIA

 

 

PROJEKT

KRÓTKI OPIS

MIASTO I KOORDYNATOR PROJEKTU

creativeSpirits

Dziewięć miast partnerskich sieci CREATIVE SPIRITS zamierza wdrożyć swoje zintegrowane strategie miejskie / plany działania poprzez zastosowanie nowatorskiego podejścia związanego z przemysłami kreatywnym i kultury (Culture and Creative Industries - CCI) – kreatywne miejsca, ludzie i przedsiębiorstwa.

LUBLIN

 

Anna Grabowska

 

anna.grabowska2

@lublin.eu

urbinclusion

URB-INCLUSION jest skupiony na współ-tworzeniu nowych rozwiązań wdrożeniowych nakierowanych na redukcję ubóstwa w zdegradowanych obszarach miejskich. W propozycji projektowej wybrano dwa opcjonalne wyzwania wdrożeniowe, wspólne dla wszystkich partnerów sieci: organizowanie sposobu podejmowania decyzji i wzmacnianie finansowania poprzez innowacje finansowe.

KRAKÓW

 

 

Natalia Biernat

 

 

Natalia.Biernat

@um.krakow.pl

 

 

DOBRE PRAKTYKI URBACT Z POLSKI

 

 

DOBRA PRAKTYKA

KRÓTKI OPIS

MIASTO I KOORDYNATOR PROJEKTU

 

Punkty Obsługi Mieszkańców

 

GoodPracticeCityDraw

Dobra Praktyka jest odpowiedzią władz Rzeszowa na aktualne potrzeby mieszkańców w zakresie poprawy dostępności i jakości zarządzania terytorialnego. W efekcie współpracy władz samorządowych z mieszkańcami, Punkty Obsługi Mieszkańców zlokalizowano w łatwo dostępnych, rozpoznawalnych przez mieszkańców galeriach handlowych.

RZESZÓW

 

Barbara Onoszko 

 

BOnoszko

@erzeszow.pl

 

Rewitalizacja

Księżego Młyna

 

GoodPracticeCityDraw

Od pięciu lat rewitalizacja Księżego Młyna jest prowadzona w taki sposób, aby nie eliminować z obszaru osób, którym się w życiu nie udało. Rozpoznano potrzeby każdego użytkownika miejsca: mieszkańców, przedsiębiorców, twórców, ale i konserwatora zabytków. Utworzone na ten cel partnerstwo przyczynia się do rozpoznania problemów, tworzenia planów, wzajemnej pomocy oraz służy promocji miejsca i przedsiębiorców.

ŁÓDŹ

 

Aleksandra Olejnik 

 

a.olejnik

@uml.lodz.pl

 

Hotel So Stay

 

GoodPracticeCityDraw

Hotel So Stay powstał, aby zmienić życie młodych ludzi, którzy dorastali poza rodziną w domach opieki. Nowatorski model operacyjny hotelu łączy podejście rynkowe z odpowiedzialnością społeczną. Młodzież zdobywa kwalifikacje i doświadczenie. Otrzymuje też wsparcie mieszkaniowe. Daje to młodym ludziom możliwość opuszczenia placówek opieki i rozpoczęcia samodzielnego, dorosłego życia bez korzystania z systemu opieki społecznej.

GDAŃSK

 

Magdalena Skiba

 

magdalena.skiba

@gdansk.gda.pl

 

Mieszkanie dla Absolwenta

 

GoodPracticeCityDraw

Dobra praktyka ma na celu tworzenie korzystnych warunków dla absolwentów, aby mogli się osiedlić w mieście, dzięki czemu możliwe byłoby odwrócenie zjawiska depopulacji i starzenia się ludności miejskiej. Kluczowym punktem jest to, że poprzez dostarczenie dobrych warunków mieszkaniowych i infrastruktury miasto wspiera lokalne uniwersytety i lokalnych pracodawców, którzy zyskują młodych i wykwalifikowanych pracowników.

POZNAŃ

 

Anna Andersz-Jaworska   

 

Anna_Andersz

@um.poznan.pl

Logo-URBACT-CMJN-Baseline

logo-ZMP-prawy-pl

 

 Krajowy Punkt URBACT

tel. 501 927 665

info@urbact.pl

urbact.eu/urbact-polska

www.urbact.pl

Związek Miast Polskich

ul. Robocza 46A

61-517 Poznań

www.zmp.poznan.pl

 

Śląski Związek Gmin

i Powiatów

ul. Kościuszki 43/5

40-048 Katowice

www.silesia.org.pl

: