Polskie miasta w URBACT II

Nazwa projektu

Miasto

Koordynator projektu

Strona internetowa

CityLogo

Warszawa

Anna Kotuniak

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Inspektor

Wydział Zarządzania Marką w Centrum Komunikacji Społecznej Miasta

Stołecznego Warszawa

LINK

CSI Europe

Poznań

Natalia Madajczyk

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Stanowisko ds. projektów międzynarodowych

Biuro Koordynacji Projektów Miasta

Poznania

LINK

Agnieszka Górczewska

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Stanowisko ds. zarządzania i monitoringu

Biuro Koordynacji Projektów Miasta

Poznania

Enter.Hub

Gdynia

Alicja Pawłowska

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kierownik Referatu Projektów Unijnych i Zarządzania Mobilnością

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni

LINK

Enter.Hub

Łódź

Anna Wierzbicka

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kierownik Projektu ENTER.HUB

Nowe Centrum Łodzi

LINK

Euniver-cities

Lublin

Maciej Zaporowski

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kierownik Referatu ds. współpracy ze

środowiskiem naukowym

Wydział Strategii i Obsługi Inwestora

w Lublinie

LINK

JOBTOWN

Kielce

Natalia Luba-Chudzik

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Konsultant

Wydział Projektów Strukturalnych

i Strategii Miasta Referat Aktywizacji

Gospodarczej i COI

LINK

My Gen at Work

Gdańsk

Magdalena Skiba

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kierownik Referatu Współpracy

Wydział Rozwoju Społecznego

LINK

My Gen at Work

Warszawa

Agata Cholewinska

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Europejski Dom Spotkań Młodzieży Miasta

Stołecznego Warszawa, Biuro Edukacji

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

LINK

USER

Krakow

Natalia Biernat

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kierownik projektu USER

Biuro Funduszy Europejskich

LINK

USER

Lublin

Monika Kłos

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Z-ca dyr. Urzędu Miasta Lublina

Wydział Projektów Nieinwestycyjnych

LINK

EVUE

Katowice

Adam Lipiński

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kordynator projektu

Wydział Funduszy Europejskich

 

Diet for green Planet

Łomża

Agnieszka Bućkowska

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dyrektor

Publiczne Przedszkole Nr 8 w Łomży

LINK

URBACT Markets

Wrocław

Laura Pieńkowska This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Biuro Rozwoju Gospodarczego

Dział Wspierania Przedsiębiorczości

LINK

Logo-URBACT-CMJN-Baseline

logo-ZMP-prawy-pl

 

 Krajowy Punkt URBACT

tel. 501 927 665

info@urbact.pl

urbact.eu/urbact-polska

www.urbact.pl

Związek Miast Polskich

ul. Robocza 46A

61-517 Poznań

www.zmp.poznan.pl

 

Śląski Związek Gmin

i Powiatów

ul. Kościuszki 43/5

40-048 Katowice

www.silesia.org.pl

: