Archiwum

Czerwcowo-lipcowy numer Biuletyn Informacyjnego, wersja pdf jest dostępna w tym miejscu, wersja online tutaj:

 

W numerze:

- Witamy w Rotterdamie - Ahmed Aboutaleb, Burmistrz Rotterdamu

- Porozmawiajmy o inteligentnych specjalizacjach!

- Wyzwanie Agendy Miejskiej dla Europy - rzut okiem z Amsterdamu

 

biul czer-lip

Majowy numer Biuletyn Informacyjnego, wersja pdf jest dostępna w tym miejscu, wersja online tutaj:

 

W numerze:

- Wystartowała druga faza Sieci Planowania Działań URBACT!

- ‘Kryzys migracyjny’: Szukając spójności pomiędzy dwoma światami, poziomem rządowym i lokalnym

- #Basque2016: co czeka europejskie miasta zrównoważone?

- "My, ludzie": Miasta, narzędzia cyfrowe i redefinicja demokracji

 

biul maj

H2020

Krajowy Punkt URBACT został zaproszony do prezentacji obecnego naboru do Sieci Wdrażania podczas dnia informacyjnego programu Horyzont 2020 dla miast które odbyło się 10-go maja 2016 r. w Warszawie, organizowanego przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych U.E.

Jednym z kluczowych celów Europejskiej Agendy Miejskiej jest sprzyjanie lepszej wymianie wiedzy. URBACT oraz nowoutworzona Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Miejskich (Ubran Development Network, UDN) odgrywają istotną rolę w informowaniu i inspirowaniu miast w temacie najnowszych polityk rozwojowych.

9676069625 72e01a19ab zKażde pokolenie projektów UBRACT składa odrębną relację o zmieniających siępriorytetachmiejskich w Europie. W poprzedniej edycji można było zaobserwować skupienietematów projektów wokół odnowy sąsiedztw, mobilności czy zatrudnienia osób młodych. Spojrzenie na nowe grono 20 URBACTowych Sieci Planowania Działań (SPD) i wyodrębnienie pewnych nowych pojawiających się tematów jest z tej perspektywy bardzo ciekawe. Jednym z nich jest to, co możemy nazwać decyzyjnością wspartą zaangażowaniem społecznym (ang. people-powered policy making).


infoday3

 

Dzień Informacyjny programu URBACT to zawsze znakomita okazja do spotkania pasjonatów tematyki miejskiej. Na spotkaniu 6 kwietnia br. w Krakowie mieliśmy okazję zapoznać się z programem URBACT, porozmawiać o doświadczeniach wynikających z uczestnictwa w programie, rozpoznać możliwości uczestnictwa w nowych Sieciach Wdrażania, a także ... na warsztatach!

Co, gdzie, kiedy, z kim?

Dnia 6-go kwietnia br., w ramach II Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie odbył się Dzień Informacyjny URBACT III. Spotkanie URBACT, będące wydarzeniem towarzyszącym Kongresu, cieszyło się dużym zainteresowaniem przedstawicieli miast, stowarzyszeń miejskich, urzędów marszałkowskich i świata nauki. Uczestnicy przyjechali do Krakowa z 16 miast z Polski oraz kilku miast zagranicznych. Wielu z nich uczestniczyło dzień wcześniej (a także po zakończeniu spotkania) w panelach Kongresu, na którym przez cały czas był czynny (i cieszył się sporym zainteresowaniem) punkt informacyjny programu.

11168734374 9f15a4a980 z

Zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego URBACT III, został otwarty pierwszy nabór wniosków do sieci wdrażania w perspektywie finansowej 2014 – 2020. Termin wysłania wniosków mija 22 czerwca 2016.Głównym celem sieci wdrażania jest poprawa zdolności europejskich miast do wdrażania zintegrowanych strategii zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Nabór skierowany jest do:

 

 LogaUAP3

 

Miasta europejskie znów zawiązały sieci współpracy. W pierwszej fazie, dzięki wysiłkom miast oraz Krajowych Punktów URBACT, 21 Sieci Planowania Działań uzupełniło swoje partnerstwa i rozpoczęło zasadniczą część prac nad rozwiązaniem swoich wyzwań. W Polsce 12 miast stało się partnerami projektowymi 16 sieciach a dwa miasta - Poznań i Gdańsk - pełnią rolę liderów sieci. Taki wynik plasuje nas na trzecim miejscu w Europie pod względem zaangażowania w realizację Sieci Planowania Działań programu URBACT III. Ustępujemy jedynie partnerom z Włoch i Hiszpanii. Oprócz Poznania i Gdańska w sieciach uczestniczą także następujące miasta: Toruń, Gdynia, Kraków, Rzeszów, Lublin, Wrocław, Radlin, Bielsko-Biała, Koszalin i Katowice. (Poniżej mapa współpracy i pełna lista partnerów sieci).

W dniu 3 lutego 2016 r. w Krakowie odbyło się spotkanie z przedstawicielami sekretariatu nowej inicjatywy Komisji Europejskiej o nazwie Urban Innovative Actions (UIA). W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz władz regionu Nord-Pas de Calais. Hasłem przewodnim inicjatywy UIA jest „Laboratorium miejskie w Europie” - poniżej zebraliśmy kilka kluczowych refleksji dotyczących inicjatywy i pierwszego naboru projektów.

 
UIA Krakow 

UIA - logoW dniu 15 grudnia br. ogłoszono pierwszy nabór wniosków inicjatywy Urban Innovative Actions - UIA (innowacyjne działania w miastach), na realizację projektów w tym rozdaniu przeznaczono 80 mln €.

 

 

 

Projekty będą się koncentrować się na następujących czterech tematach:

 

 • - Transformacja energetyki,

 • - Ubóstwo miejskie (z naciskiem na ubogie dzielnice miast),

 • - Integracja imigrantów oraz uchodźców,

 • - Praca i umiejętności w gospodarce lokalnej.

Nowy kwietniowy numer Biuletyn Informacyjnego , wersja pdf jest dostępna tym miejscu, wersja online tutaj:

 

W numerze:

- Nabór do Sieci Wdrażania otwarty!

- Konferencja „Miasto 2015 Zarządzanie Miastem”

- Zasada swobodnego poruszania się ma znaczenie dla europejskiej młodzieży, więc sprawmy, byśmy     jej nie stracili.

- Publikacje kapitalizacji URBACT II w formacie ebook!

 

 Biul kw16

Z listopadowym numerem rozpoczynamy publikację Biuletyn Informacyjnego w III edycji programu URBACT, wersja pdf jest dostępna tym miejscu:

 

W numerze:

- Nowe sieci w blokach startowych

- Feed Forward Stories: przeprojektowanie polityk i usług publicznych poprzez generowanie wspólnej wiedzy

 

 biul list15

W dniach 26-27 listopada br. w Krakowie w ramach projektu „Vital Cities” odbyła się wizyta studyjna eksperta ds. URBACT III oraz przedstawicieli miasta lidera – Loulé (Portugalia).

1

 

W trakcie wizyty goście spotkali się z przedstawicielami władz Miasta: Panią Katarzyna Cięciak - Zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa do spraw Edukacji i Sportu, Panią Barbarą Mikołajczyk – Dyrektorem Wydziału Sportu oraz Panem Januszem Moskwą – Dyrektorem Biura Funduszy Europejskich. W czasie spotkań gościom został przybliżony zakres i sposób funkcjonowania miejskich programów sportowych dedykowanych dla wszystkich mieszkańców Miasta.

 katowiceW dniu 15 października br. w Katowicach odbyło się III Forum Inicjatyw Międzynarodowych. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele samorządów gminnych i organizacji pozarządowych. Głównym tematem wydarzenia były projekty bazujące na współpracy międzynarodowej. Omówiono sposoby na pozyskanie dofinansowania oraz podzielono się dobrymi praktykami.

Znalezione obrazy dla zapytania Opendays 2015

W dniach 12-15 października odbyła się w Brukseli kolejna edycja 'Opendays', coroczna kilkudniowa konferencja pod nazwą "Europejski Tydzień Regionów i Miast' podczas której poszczególne Dyrekcje Generalne oraz inne instytucje zaprezentowały swoje dokonania, dyskutowano o aktualnych politykach rozwojowych i problemach oraz przedstawiono przyszłe kierunki działań.

 

Tegoroczna edycja była szczególnie ukierunkowana na tematy miejskie ze względu na Urban Day, który miał miejsce w środę 14 października.

 

Cały program tygodnia Opendays jest dostępny w tym miejscu.

 

Wszystkie spotkania można prześledzić w tym miejscu oraz na naszej stronie facebook.

Szanowni Państwo,

 

W zakończonym w czerwcu naborze do Sieci Planowania Działań zakwalifikowało się 99 sieci, w których polskie miasta były obecne 15 razy (kilka miast polskich startowało do więcej niż jednej sieci). To bardzo dobry wynik w skali europy.

Podczas posiedzenia komitetu moniterującego programu URBACT we wrześniu tego roku, ostatecznie zatwierdzono 21 sieci, w których obecne sa polskie miasta aż 11 razy.

 

Miasta które nie zakwalifikowały się w czerwcowej rundzie naboru mogą teraz startować do już zakwalifikowanych 21 sieci, gdyż zgodnie z dwufazową pocedurą programu URBACT, do końca 2015 zakwalifikowane sieci muszą zwiększyć swoje zespoły z początkowych 4 lub 5 partnerów do 10 lub 11.

Jest zatem druga szansa dla miast polskich do zakwalifikowania się do sieci w obecnej rundzie projektowej.

 

Ci z państwa którzy są zainteresowani tą opcją, prosimy o kontakt z nami lub bezpośrednio z miastami liderami które widnieją na liście zatwierdzonych sieci (artykuł poniżej).

 

W ostatnim czasie otrzymaliśmy też zapytania ze strony miast liderów sieci z prośbą o kontakt do miast polskich które byłyby zainteresowane udziałem w tych sieciach.

 

Zachęcamy więc do kontaktu z naszym Punktem Kontaktowym oraz nowymi miastami URBACT.

W dniach 29 września – 1 października 2015 roku w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. Zrównoważony rozwój obszarów miejskich w krajach członkowskich UE w latach 2014-2020. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa oraz Komisją Europejską w ramach inicjatywy The Urban Development Network.


Celem konferencji było zainicjowanie wśród państw członkowskich UE wymiany doświadczeń i opinii na temat przygotowań do wdrażania art. 7 Rozporządzenia 1301/13, ze szczególnym uwzględnieniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

 

Strona konferencji z programem: https://www.mir.gov.pl/zit-iti

jace pantin 2014

 

We wrześniu 2015 r. Komitet Monitorujący URBACT III zatwierdził nowe Sieci Planowania Działań. Polska osiągnęła bardzo dobry wynik - trzecie miejsce w europie pod względem liczby partnerów w sieciach URBACT w obecnym naborze. Dwa miasta z Polski - Gdańsk (BoostInno) i Poznań (Gen-Y City) są partnerami wiodącymi. W roli miasta partnerskiego w siedmiu partnerstwach inicjujących weźmie udział również sześć polskich miast: Lublin (2C, CLEO), Gdańsk (Change!), Radlin (CityCentre Doctor), Koszalin (CLEO), Poznań (REFILL) i Kraków (Vital Cities).

 

Poniżej pełna lista 21 nowo wybranych sieci wraz z któtkim opisem i kontaktem do koordynatora sieci:

PIERWSZE SPOJRZENIE NA PIERWSZY NABÓR

 

Krótko po zatwierdzeniu w grudniu 2014 r. programu URBACT III uruchomiono pierwszy nabór na utworzenie 20 sieci planowania działań.

Cel: wsparcie europejskich miast w projektowaniu zrównoważonych i zintegrowanych strategii miejskich oraz planów działań.

W ramach obecnej selekcji zostało złożonych 99 propozycji sieci, w których uczestnictwo zgłosiło ponad 400 miast z całej Europy. Jest to wyraźny znak, że jest duże zainteresowanie programem na poziomie lokalnym. Miasta szukają okazji do wymiany doświadczeń, znalezienia rozwiązań i skupiania potencjałów w celu rozwiązania złożonych wyzwań, przed którymi dzisiaj stoją.

urbact 01

dreamstime m 19914611 1 1KU SKOORDYNOWANEMU PRZESTRZENNIE  ROZWOJOWI NA OBSZARACH METROPOLITALNYCH I MIEJSKO-WIEJSKICH

 

Rosnące rozbieżności terytorialne (pomiędzy administracyjnymi i rzeczywistymi granicami obszarów miejskich) i konfliktowe relacje między obszarami miejskimi i wiejskimi stają się poważnymi utrudnieniami na drodze do zintegrowanego rozwoju miejskiego. To krótkie opracowanie ma na celu zbadanie istniejącej wiedzy dotyczącej tych problemów i przykładów podjętych prób ich rozwiązania. To wszystko powinno pomóc w wypracowaniu przez URBACT najlepszej drogi wsparcia miast w tworzeniu zintegrowanych (przekraczających odrębne polityki) strategii miejskich rozwoju dla ich obszarów funkcjonalnych, które jednocześnie poprawią wzajemne powiązania miast i wsi. 

screenshot of front-page of datastore 0Wywiad z Andrew Collinge, zastępcą dyrektora, ds. gromadzenia danych i analiz Urzędu Wielkiego Londynu.

 

Częścią dobrego zarządzania miastem, do którego URBACT zachęca poprzez swoje narzędzia i programy budowy potencjału, jest stosowanie podejścia opartego na dowodach i twardych danych, w celu wspierania procesów planowania i realizacji projektów. Miasta mogą skorzystać z różnorodnych systemów i wskaźników.
W niniejszym artykule przedstawiamy międzynarodową normę Światowej Organizacji Danych Miejskich, który został już przetestowany w wielu miastach na świecie.

Lipcowo-sierpniowy numer biuletynu gotowy do pobrania, w tym miejscu:

 

W numerze:

- OPRACOWANIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW TEMATYCZNYCH URBACT 2015 OPUBLIKOWANE!

- Młodzi ludzie a zatrudnienie w miastach europejskich: Jakie działania mogą podjąć miasta, aby silniej zaangażować pracodawców?

- Urzędnicy pracujący na wolnym wybiegu

biul lip sier

Czerwcowy numer biuletynu gotowy do pobrania, w tym miejscu:

W numerze:

- DNI OTWARTE 2015

- Potrójna helisa (3H): na czym stoją europejskie miasta?

- Ecoquartier - nowe narzędzie planowania dla zrównoważonych sąsiedztw

 

biul czerwcowy

Zwiększenie efektywności energetycznej istniejących budynków wielorodzinnych przyjęte zostało przez rząd litewski jako jeden z najważniejszych priorytetów. W planach na nowy okres finansowy 2014-2020 założono jednoczesne i całościowe remonty blokowisk miejskich, tak aby zamiast realizowania prostych jednorazowych projektów, przyjąć bardziej kompleksowe podejście polegające na łączeniu różnych działań remontowych na całym obszarze danego blokowiska. Oznacza to, że objęte zostaną nie tylko pojedyncze budynki, ale cała infrastruktura w najbliższym otoczeniu, w tym oświetlenie ulic, parkingów, terenów zielonych, placów zabaw itp.

 

Utena

Około 50-60 milionów ludzi w krajach tzw. starej Unii (w UE-15 jest to 14% ludności), oraz kolejne 30-40 milionów ludzi w nowych krajach unii (w UE-13 jest to 34%) żyje obecnie w osiedlach wielorodzinnych z wielkiej płayty. Co można zrobić, aby poprawić jakość ich życia? To pytanie zadano sobie w sieci URBACT Re-block, której konferencja końcowa odbyła się pod koniec lutego w mieście Jassa w Rumunii.

 

Ivan2

Podczas URBACT City Festival w Rydze, zespół Krajowego Punktu Kontaktowego przeprowadził szereg wywiadów z przedstawicielami polskich miast uczestniczących w sieciach URBACT w Polsce. Wywiadu udzieliła nam Pani Alicja Pawłowska z Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni. Miasto Gdynia było drugim polskim partnerem w sieci Enter-HUB.

 

UCF2

źródło: https://www.flickr.com/photos/urbact/

URBACT City Festival, najważniejsze spotkanie programu URBACT, odbyło się w maju tego roku w stolicy Łotwy - Rydze. Zespół Krajowego Punktu Kontaktowego przeprowadził szereg wywiadów, z których jeden przedstawiamy poniżej. Wywiadu udzielili nam Pani Anna Wierzbicka oraz Pan Paweł Kowalczyk z Zarządu Nowego Centrum Łodzi, będącego partnerem w sieci Enter-HUB.

 

UCF

źródło: https://www.flickr.com/photos/urbact/

Pracownicy publiczni mogą wprowadzać innowacje. Taki jest główny wniosek projektu Innova.TO, którego rozwój śledzi i nam przekazuje ekspert URBACT Eddy Adams. Można  jeszcze dodać ważną rzecz: jeśli pracownicy publiczni lub urzędnicy staną się bardziej innowacyjni, w rezultacie współpraca z obywatelami może się poprawić a innowacje zgłaszane przez obywateli nie będą stanowiły tak wielkiego wyzwania pod kątem przepisów czy też sposobu podejmowania decyzji na poziomie lokalnym.

 

wolny wybieg

Ze względu na duże zainteresowanie ze strony miast, jakie wynikło z Dnia Informacyjnego w Warszawie oraz Konferencji w Olsztynie, Krajowy Punkt Kontaktowy zorganizował dwa dodatkowe spotkania informacyjne programu URBACT III. Jedno z nich zostało zorganizowane 18-go maja w Katowicach, przez Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Krajowy Punkt Kontaktowy URBACT (tworzony przez ZMP i ŚZGiP).

 

katowice info

W dniach 4-5 maja br. w  Krakowie odbył się Europejski Kongres Samorządów. W  debatach i spotkaniach poświęconych polskiej i europejskiej samorządności wzięło udział ponad tysiąc osób z całej Europy. W licznych blokach tematycznych podjęto bardzo wiele zagadnień dotyczących m.in. nowego modelu finansowania samorządów, inteligentnych miast i metropolii, efektywności energetycznej, rewitalizacji miast i regionów oraz wpływu badań naukowych i innowacji na konkurencyjność regionów.
 
eks1

29 maja w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się trzecia edycji konferencji "Europolis Inteligentne Miasta Przyszłości". Organizatorami wydarzenia byli Polska Fundacja im. Roberta Schumana i Miasto Stołeczne Warszawa.

 

IMG 3934

 

Krajowy Punkt Kontaktowy URBACT był jednym ze współorganizatorów konferencji. Na konferencji obecni byli przedstawiciele samorządów, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz innych instytucji związanych z samorządami miejskimi.

W ramach nadchodzącej prezydencji Rada Miasta Luksemburga organizuje warsztat pt. "Potencjał małych i średnich miast w policentrycznych regionach przygranicznych", podczas którego zwrócona zostanie uwaga na perspektywy rozwoju i znaczenie małych i średnich miast w powszechnych wizjach rozwoju terytorialnego.

 

457982853 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warsztaty są ściśle związane z oceną realizacji celu Spójności Terytorialnej oraz Agendy Terytorialnej 2020 prezydencjalnego trio Włochy - Łotwa - Luksemburg. Warsztaty mają umożliwić określenie wyzwań i potencjału małych i średnich miast w przygranicznych regionach policentrycznych (PRP) poprzez prezentację raportu o PRP wraz z wybranymi studiami przypadków z całej Europy. Mają także ułatwić wymianę pomiędzy kluczowymi interesariuszami. Głównymi celami warsztatów są: rozwinięcie umiejętności rozpoznawania wyzwań, zrozumienie pojęć i podejścia oraz wyszukiwanie właściwych odpowiedzi na nurtujące miasta problemy.

W dniu 3 czerwca w Brukseli odbyła się konferencja UDN Urban Development Network, platformy Komisji Europejskiej dla miast implementujacych Art. 7 dotyczący głównie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

 

Natomiast 2 czerwca miała miejsce druga edycja konferencji CITIES FORUM, jedno z ważniejszych wydarzeń dotyczących spraw miejskich.

Dyskutowane były dwie ważne sprawy:

1 - Europejska Agenda Miejska - stan na dziś i dalszy rozwój

2 - Innovative Urban Actions - Działania Innowacyjne dla Miast (0,2% EFRR) (w dn. 2 czerwca nastąpiła ich oficjalna inauguracja)

 

Zapis z sesji porannej i popołudniowej jest dostępny poprzez webstreaming: http://cities2015.onetec.eu/

 

Niedługo zostanie opublikowana pełna relacja z tych wydarzeń. Tymczasem zapraszamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na naszych kontach facebook i twitter!

 

CGesI52WwAEP6Kr

 

 

Majowy numer biuletynu gotowy do pobrania, w tym miejscu:

 

W numerze:

- URBACT CITY FESTIVAL W RYDZE

- Rozrastające się miasta: Jak rozwijać się w zrównoważony i zintegrowany sposób? (cz. 2)

 

biul maj

Zostań Ekspertem URBACT


Program URBACT zapewnia każdej zatwierdzonej sieci w ramach określonej puli środków finansowych zatwierdzonych ekspertów URBACT. Rolą eksperta jest wspieranie beneficjentów w tworzeniu i wdrażaniu międzynarodowych działań związanych z wzajemnym uczeniem się i wymianą wiedzy. Mają oni wspierać przyjmowanie przez poziom lokalny opracowanej w trakcie trwania projektu wiedzy oraz pomagać w osiąganiu oczekiwanych rezultatów.

Zainteresowanych propozycją pracy w charakterze Eksperta Wiodącego lub Eksperta Celowego dla sieci programu URBACT III zapraszamy do zapoznania się z artykułem w zakładce nabory.

Prosimy też o uważne przeczytanie następującej informacji: http://urbact.eu/action-planning-networks-important-information-applicants

Szanowni Państwo,

 

Do Krajowego Punktu Kontaktowego URBACT zgłaszają się miasta europejskie z propozycjami projektów i prośbą o kontakt do miast w Polsce, które są zainteresowane uczestnictwem w Sieciach Planowania Działań otwartego obecnie (do 16-go czerwca) naboru.


Pełny tekst naboru w języku polskim, wraz ze wszelkimi potrzebnymi dokumentami, dostępny jest w zakładce Nabory. Tam też zamieszczamy listę ostatnio zgłoszonych propozycji, w postaci skrótów oraz z pełnymi opisami projektów i kontaktem do miast zgłaszających propozycję w załącznikach.  
Zachęcamy również do przejrzenia zgłoszonych projektów na tej stronie.

 

Zapraszamy do lektury i kontaktu z miastami.

 

W razie potrzeby, prosimy o bezpośredni kontakt.

Platforma internetowa SYNERGIE CTE jest już dostępna.

 

Narzędzie SYNERGIE jest generatorem wniosków na pierwszy nabór do sieci planowania działań. Po sformułowaniu pomysłu na projekt oraz zebraniu zespołu 4 do 6-ciu miast europejskich (wybierając na przykład pośród miast które już złożyły pomysł na projekt lub zgłaszając porzebę kontaktu z miastami europejskimi poprzez Krajowe Punkty Kontaktowe), jest to ostatni etap skladania właściwego wniosku projektowego.  Dostępny jest  podręcznik, który krok po kroku pomoże w złożeniu wniosku. Wszystkie informacje na temat trwającego naboru do składania wniosków są dostępne w języku polskim oraz angielskim.

 

Platforma SYNERGIE CTE jest dostępna pod tym linkiem.

 

Powodzenia!

 

W pierwszej połowie maja odbyła się w Rydze na Łotwie konferencja pod nazwą URBACT CITY FESTIVAL.

Kluczowe przesłanie Festiwalu Miejskiego URBACT:

. Bądź innowacyjny i miej otwarty umysł.
. Odważ się być aktywny i próbować nowych pomysłów
. Otwórz się na ryzyko porażki

logo

 

Kwietniowy numer biuletynu gotowy do pobrania, w tym miejscu:

W numerze:

- DODATKOWE SPOTKANIA INFORMACYJNE W MAJU

- Rozrastające się miasta: Jak rozwijać się w zrównoważony i zintegrowany sposób? (cz. 1)

- Czy pianki żelowe ocalą nasze miasta?

 

biul 04 2015

Trzeba przyznać Amerykanom, że mają łatwość do właściwych wyrażeń. Przypomniało mi się to ostatnio podczas rozmowy z politykiem z Cleveland w stanie Ohio. Spotkanie miało miejsce w trakcie imprezy Focus 2015 zorganizowanej przez Ambasadę Francji w Waszyngtonie, podczas której zebrali się francuscy i amerykańscy burmistrzowie miast w związku z Globalnym Szczytem Klimatycznym COP21, który odbędzie się w grudniu 2015 w Paryżu.

 

dilemma

Ze względu na zainteresowanie programem URBACT III oraz nowo ogłoszonym naborem na Sieci Planowania Działań mamy przyjemność zaprosić Państwa na Spotkanie Informacyjne URBACT III w dniu 18 maja w Katowicach.

 

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w tym miejscu: LINK

Program spotkania jest do pobrania w tym miejscu.

Spotkanie informacyjne rozpocznie się o godz. 11.30 i zakończy się o godz. 15.30. Pierwsza część poświęcona będzie rozpowszechnieniu informacji o programie, a zwłaszcza o obecnym naborze do Sieci Planowania Działań. Druga część będzie polegac na krótkich warsztatach przybliżających charakterystykę pracy w programie oraz przedstawieniu propozycji współpracy miast zagranicznych.

 

Zapraszamy zwłaszcza miasta województwa śląskiego.

 

W dniu 24 marca w Katowicach odbyło się spotkanie lokalne projektu EVUE, w którym zaprezentowano Notę Doradczą na temat regulacji prawnych dotyczących indywidualnego i zbiorowego elektrycznego transportu miejskiego.       LogoEVUE

 

Stwierdzono w nim między innymi, że pojazd elektryczny ma szansę po ponad 100 latach powszechnej motoryzacji być już nie tylko pojazdem, ale przede wszystkim wysoko efektywnym energetycznie wielofunkcyjnym urządzeniem połączonym z siecią internetową, co wprowadza do transportu nowe i nieznane dotąd funkcjonalności. Z powodzeniem w wielu krajach świata stosowane są działania zachęcające do zakupu i posiadania samochodu elektrycznego, takie jak: ulgi podatkowe, dopłaty do zakupu pojazdów, bezpłatne parkowanie, bezpłatne ładowanie, dostęp do pasów ruchu pojazdów komunikacji miejskiej. 

 

evue-s

 

 

Polskie miasta zainteresowane uczestniczeniem w sieciach URBACT zachęcamy do nawiązywania kontaktów z miastami innych krajów europejskich

  

Prezentujemy pierwsze propozycje partnerstwa zgłoszone przez miasta europejskie (patrz tabela w dalszej części tekstu).

 

Na dwóch konferencjach Informacyjnych URBACT w Warszawie i Olsztynie przedstawiciele miast mogli dowiedzieć się o metodach pracy jakie  program URBACT oferuje oraz o korzyściach uczestniczenia w sieciach (zapraszamy do obejrzenia relacji wideo po prawej stronie). Metoda URBACT opiera się na współdziałaniu w ramach Lokalnej Grupy Wsparcia oraz współpracy w szerszym gronie miast europejskich. URBACT stwarza możliwość bardziej bezpośrednich kontaktów pomiędzy członkami sieci zarówno lokalnie jak i w szerszym gronie partnerów europejskich. Dostarcza również narzędzi do wypracowania wspólnego rozwiązania istotnych problemów miast. Umożliwia przerzekraczanie barier instytucjonalnych, które często utrudniają realizację najprostszych działań na rzecz lokalnego środowiska miejskiego. Kontakty zebrane w sieciach URBACT mogą się też przełożyć na dalsze działania w ramach innych programów czy inicjatyw.

 

Zachęcamy polskie miasta zainteresowane uczestniczeniem w sieciach URBACT  do nawiązywania kontaktów z miastami europejskimi oraz do zgłoszenia udziału w naborze do Sieci Planowania Działań, w tym także w roli lidera, co wiąże się z dodatkowymi możliwościami. 

Zespół KPK udzieli wszelkiej niezbędnej pomocy, żeby proces aplikacyjny był dla Państwa jak najmniej uciążliwy.

 

W dniu 8 kwietnia w Olsztynie odbyła się konferencja informacyjna programu URBACT. Przedstawiciele samorządów miejskich, powiatowych i wojewódzkich oraz inni interesariusze miejscy mieli okazje uzyskać szereg szczegółowych informacji o programie URBACT, w tym o specyfice Metody URBACT i o niedawno otwartym pierwszym naborze do Sieci Planowania Działań w rozpoczętej trzeciej edycji programu na lata 2014 - 2020. Organizatorem spotkania było Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli oraz Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym URBACT.

 

Olsztyn4

Jak opisano w niedawnym poście na blogu, w Słowenii jak grzyby po deszczu wyrastają przykłady wspólnotowych działań w przestrzeni miejskiej. Publikacja "Prostori sodelovanja" ("Przestrzenie Współpracy"), opublikowana przez IpoP i dedykowaną stronę internetową dotyczy szerokiej problematyki takich praktyk w siedmiu obszarach tematycznych: współpraca na rzecz mobilności, wspólnoty mieszkaniowe, oddolne inicjatywy rewitalizacyjne, tymczasowe wykorzystanie przestrzeni, coworking, lokalne gospodarki i ogrodnictwo miejskie. Niektóre z tych tematów i przykładów wspólnotowych działań w przestrzeni miejskiej zostały krótko opisane poniżej.

 

 

Zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego URBACT III z dnia 11 marca 2015 r pierwszy nabór do składania wniosków dotyczący Sieci Planowania Działań 2014 - 2020 jest już otwarty. Termin nadsyłania zgłoszeń: 16 czerwca 2015. Poniżej informacja o naborze i właściwy tekst naboru (tłumaczenie polskie).

 

Szanowni Państwo,

 

Celem programu URBACT jest wspieranie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich w miastach całej Europy. Metoda URBACT polega na
tworzeniu partnerstw miast europejskich - zwanych w programie ’sieciami’ -  o określonym profilu tematycznym, zgodnym z polityką spójności UE.

Zachęcamy do składania pomysłów na projekty, które moga posłyżyć do tworzenia sieci w naborze marcowym w Sieciach Planowania Działań.

Lutowy numer biuletynu gotowy do pobrania.

W numerze:

  • -  Nadszedł czas na podsumowanie, dzielenie się rezultatami i świętowanie - Końcowe Konferencje Sieci URBACT II
 • -  Miejskie Systemy Żywnościowe
 • -  Miejski sojusz na rzecz zatrudnienia młodych
 • -  Kim będziesz, jak dorośniesz?

 

Biul luty 15

W związku z obchodami końcowych konferencji sieci URBACT najbliższe miesiące będą bardzo intensywne i ekscytujące dla Wspólnoty URBACT. Ostatnie konferencje międzynarodowe zaplanowano w okresie od lutego do kwietnia 2015 r. To ostatni oficjalny etap programu URBACT II obejmujący w Europie ponad 150 samorządów lokalnych. Sieci zapewniły wiele atrakcji i rozrywki oraz nowe pomysłowe sposoby na dzielenie się swoimi wynikami.

 

Podczas, gdy Instytucja Zarządzająca URBACT razem z państwami członkowskimi definiują ostatnie szczegóły dotyczące uruchomienia pierwszego naboru wniosków w nowej edycji URBACT III 2014-2020, 15 sieci tematycznych i 9 sieci pilotażowych (6 sieci transferu i 3 sieci przekazywania) działające w ramach URBACT II znajdują się już na etapie końcowym, tuż przed oficjalnym zakończeniem swoich działalności.

 

końcowe konferencje

W dniu 16 marca 2015 r. w Brukseli będzie miało miejsce oficjalne rozpoczęcie programu URBACT III. Dołącz do nas, aby dowiedzieć się o dotychczasowych działaniach URBACT i o szczegółach nowej edycji programu.

Zostanie zaprezentowany szeroki zakres działań prezentujący URBACT i co jest najważniejsze nową edycję URBACT III. Miasta europejskie zaprezentują i podzielą się swoimi doświadczeniami i wartością dodaną z pracy w URBACT. To będzie URBACT w skrócie, dając lepsze wyobrażenie o tym, co robi URBACT i jak mocno jest zaangażowany w miastach całej Europy, w tym również w Norwegii i Szwajcarii. Podczas dyskusji panelowej główna uwaga zwrócona będzie na różne doświadczenia interesariuszy w pracach URBACT, poruszonych zostanie również wiele innych tematów!

 

urbactIII launch

Styczniowy numer biuletynu gotowy do pobrania.

W numerze:

-  Czasami serce miasta jest miejscem największej samotności

-  Østfold w USEAct: Czego uczy się norweskie miasto w ramach sieci URBACT?

-  Miasta kierowane danymi

 

biuletyn styczen

Jednodniowa konferencja końcąca prace sieci URBACT

CSI Europe dotycząca nowych sposobów finansowania rozwoju miast - Lille, Francja 5 lutego 2015.

LogoCSI

 

CSI Europe, jedna z sieci URBACT, organizuje końcową konferencję, na której zaprezentowane zostaną dokumenty tematyczne na temat rządzenia, regulacji prawnych, pomocy publicznej i wsparcia technicznego. Kluczowym przesłaniem będzie zachęcenie do skorzystania z instrumentów finansowych stanowiących narzędzia dla miast i instytucji zarządzających dla wspierania zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miejskiego. CSI Europa to sieć miast działająca w ramach programu URBACT od 2012 r. Celem CSI Europa jest wykorzystanie różnych doświadczeń partnerów dotyczących instrumentów finansowych i inwestycji miejskich.

 

Liderem sieci jest miasto Manchester, a miastami partnerskimi: Poznań, Haga, Porto, Ankona, Malmö, Lipsk, Ryga, Sewilla i Europejska Metropolia Lille.

 

W CSI Europe partnerów łączy wspólny cel: spowodować, żeby instrumenty finansowe pracowały dla miast zgodnie z priorytetami strategicznym procesu rozwoju obszarów miejskich. W ciągu ostatnich 2 lat przedstawiciele miast i eksperci z całej Europy pracowali nad instrumentami finansowymi inwestycji miejskich w oparciu o różne doświadczenia. Zobacz interaktywne wideo prezentujące działania CSI Europa. Zobacz również relacje z konferencj CSI w Poznaniu w czerwcu 2014 r.

 

Zachęcamy do zapoznania się z Wydaniem Specjalnym Biuletynu Informacyjnego URBACT.

W numerze:

- Informacje o Dniu Informacyjnym URBACT

- Typowa sieć URBACT

- URBACT dla radnych i decydentów

 

Wyd specjalne

 

 

 

Grudniowy numer biuletynu gotowy do pobrania.

W numerze:

  • -  Przyłącz się do nas na Festiwalu Miejskim URBACT w Rydze, w dniach 6-8 maja 2015 r.
 • -  Innowacje społeczne: co znajduje się za kurtyną miasta?
 • -  Dieta dla Zielonej Planety - instytucje edukacyjne w Łomży wprowadzają organiczne produkty spożywcze

 

Biul grudzien

Mamy zaszczyt poinformować iż dnia 17 grudnia 2014 r. program URBACT III został zatwierdzony przez Komisję Europejską jako trzeci program Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020.

 

URBACT pomaga miastom wypracować praktyczne, innowacyjne i zrównoważone metody łączące wymiary: ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. W latach 2007-2013 polskie miasta aktywnie uczestniczyły w tej inicjatywie.

 

Dzień Informacyjny pogramu URBACT III w polsce odbędzie się 6-go lutego 2015 w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie. Pierwsze nabory konkursowe do dwóch rodzajów sieci tj. Planowania Działań i Wdrażania zostaną ogłoszone w marcu 2015.

 

urbact 01

URBACT DLA RADNYCH I DECYDENTÓW - 16 SPOSOBÓW na skorzystanie z programu URBACT nawet jeśli w nim nie uczestniczysz, częśc druga

 

Kiedy słyszycie o programie URBACT, brzmi to jak jakaś abstrakcja. Uważacie, że w żaden sposób nie może być to dla Was użyteczne? Sprawdźcie następujące propozycje. Możecie być zaskoczeni dowiadując się co ten program może zrobić dla Was i waszego miasta!

 

Jorges-article-1

KOLEJNE SPOTKANIE PROJEKTU USER NA AZORACH

- LOKALNY PLAN DZIAŁANIA

Logo

10 grudnia 2014r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami osiedla Azory w ramach realizacji projektu USER. Głównym tematem spotkania była prezentacja roboczej wersji „Lokalnego Planu Działania dla osiedla Azory w Krakowie”, który posłużył zebranym mieszkańcom do przedstawienia swoich uwag i opinii.

 

spotkanie USER

W ramach podjętych działań kapitalizacyjnych na lata 2014-2015, URBACT określił 4 robocze obszary tematyczne, aby udzielić odpowiedzi na szczególne wyzwania miejskie, z jakimi muszą sobie radzić miasta.

Po konsultacjach z obecnie działającymi sieciami, URBACT zidentyfikował następujące cztery obszary tematyczne, odpowiadającymi ich miejskim wyzwaniom:

 • ●   Nowe ekonomie miast
 • ●   Tworzenie miejsc pracy
 • ●   Innowacje społeczne w miastach
 • ●   Zrównoważona rewitalizacja w obszarach miejskich

 

urbact-tribune-2014

 MOŻLIWOŚCI WSPARCIA DLA POLSKICH MIAST

 

 pierwsze informacje o zakończonych Dniach Informacyjnych

 

Szanowni Państwo!

 

W dniach 5-6 lutego w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie, miały miejsce Dni Informacyjne programu URBACT III.

 

Zostały one bardzo pozytywnie przyjęte przez wszystkich uczestników, członków byłych i obecnych sieci URBACT, przedstawicieli miejskich władz samorządowych, przedstawicieli świata nauki jak również wielu instucji związanych z tematyką miejską.

 

Zaprszamy do zapoznania się z materiałami konferencyjnymi

 

SPOTKANIE LOKALNEJ GRUPY WSPARCIA SIECI CITYLOGO W WARSZAWIE

CityLogo1

Dnia 19-go listopada, w jednym z pomieszczeń Stadionu Narodowego w Warszawie, miało miejsce kolejne spotkanie sieci CITYLOGO.

CITYLOGO jest jedną z sieci URBACT II, w której partnerem polskim jest Urząd m.st. Warszawy (Wydział Zarządzania Marką Centrum Komunikacji Społecznej).

Na poprzednich spotkaniach doprecyzowano skład Lokalnej Grupy Wsparcia oraz obszar tematyczny jej prac, którym jest budowanie wizerunku Warszawskiej Wisły, a także rozpoczęto prace nad określaniem jej wizji. W Lokalnej Grupie Wsparcia pracuje obecnie 12 instytucji zainteresowanych współpracą z Urzędem m.st. Warszawy w zakresie w/w obszaru.

 

CityLOGO

Przestrzenie publiczne jako miejsca, w których toczy się życie publiczne i rozwija komunikacja tworzą charakterystyczny obraz danego społeczeństwa. Sposób w jaki są one tworzone, używane i utrzymywane mówi nam o intensywności i charakterze stosunków między członkami społeczeństwa. Nasza w niej obecność lub jej brak, nasze zachowania i intensywność użytkowania odzwierciedlają nasz udział w życiu społecznym i publicznym oraz wyrażają nasze podejście do wspólnych problemów.

 

Mauerpark

Dążąc do zwiększenia swojej konkurencyjności, wiele miast koncentruje się na rozwoju gospodarczym. Zapominają przy tym, że to co można określić jako dusza miasta, potencjał do świętowania, robienia wokół siebie szumu to kluczowy czynnik określający atrakcyjność podczas konkurowania o przyciągnięcie przedsiębiorstw i talentów.

 

W wielu miastach Europy doszło do delokalizacji przemysłu, transformacji gospodarczej, a w ich następstwie do wzrostu bezrobocia. Globalizacja, kryzys ekonomiczny i finansowy oraz poprzemysłowe ograniczenia zmuszają miasta do intensywnej konkurencji mającej ma celu przyciągnięcie i rozwój działalności gospodarczej. Miasta tworzą odrębne służby powołane do kompleksowej obsługi inwestorów zagranicznych, rozpieszczają lokalne firmy rozdając różne zachęty, tworząc centra, klastry i parki przemysłowe w celu wspierania przedsiębiorczości, inwestują w szerokopasmowe sieci i infrastrukturę transportową, aby zapewnić właściwe połączenie ze światem.

 

cities in competition

Zaangażowanie mieszkańców jest niezbędne dla rozwoju przestrzeni publicznych. Kto lepiej od mieszkańców potrafi mówić o tym, co jest potrzebne i co nie działa oraz zasugerować możliwości naprawy? To mieszkańcy tak naprawdę korzystają z publicznej przestrzeni i ich praktyczna wiedza ekspercka jest bezcenna. Większość miast partnerskich sieci USER URBACT sygnalizuje, że na początku trudno jest zaangażować mieszkańców w proces rozwoju przestrzeni publicznych. Najtrudniejszym elementem jest przekonanie jej użytkowników do aktywnego uczestnictwa w projekcie.

 

Partnerzy projektu wyszli od opracowania wielu wspólnych podstawowych założeń wspierających zaangażowanie: osobiste poznanie okolicznych mieszkańców, podtrzymywanie nieformalnych spotkań (np. odbywających się na zewnątrz), działanie elastyczne i korzystanie z różnych metod i form, dopasowywanie terminów do preferencji grupy docelowej (rodzin, osób starszych, pracujących), itd.

 

Sans-titre

AKTYWNI OBYWATELE -16 SPOSOBÓW na skorzystanie z programu URBACT nawet jeśli w nim nie uczestniczysz

 

 

 

Kiedy słyszysz o programie URBACT, brzmi to jak jakaś abstrakcja. Uważasz, że w żaden sposób nie może być to dla Ciebie użyteczne? Sprawdź następujące propozycje. Możesz być zaskoczony, kiedy dowiesz się, co ten program może zrobić dla Ciebie! 

 

Jesteś miejskim aktywistą, użytkownikiem lub obywatelem?


Zdaj sobie sprawę z priorytetowych problemów, stojących przed Twoim miastem, a także zwróć uwagę na to, jak instytucje i ludzie radzą sobie z nimi. Poznanie miasta jest pierwszym krokiem, prowadzącym do jego poprawy. Możesz odkryć problemy i inicjatywy, o których nawet nie przypuszczałeś, że istnieją!

 

Jorges-article-4

Listopadowy numer biuletynu gotowy do pobrania.

W numerze:

     • -  URBACT, INTERREG, ESPON i INTERACT: wzmocnienie powiązań pomiędzy czterema programami Europejskiej Współpracy Terytorialnej
    • - Odnowa starych placów targowych jako narzędzie dla zrównoważonego rozwoju miast
    • Biul pazdzier
 SPOTKANIE LOKALNEJ GRUPY WSPARCIA SIECI JOBTOWN W KIELCACH 
jobtown

Jobtown jest Europejską siecią URBACT, której celem jest stworzenie partnerstwa, pomiędzy przedstawicielami administracji publicznej, instytucji wspierania rynku pracy oraz organizacji pozarządowych, na rzecz opracowania wspólnych rozwiązań, które prowadziłyby do zwiększenia szans zatrudnienia młodzieży i wzmocnienia jej pozycji na rynku pracy. W międzynarodowej sieci tematycznej JobTown uczestniczy jedenaście europejskich miast. Liderem projektu jest miasto Cesena we Włoszech, a partnerem w Polsce Urząd Miasta Kielce.

JOBTOWN1

PLENEROWE SPOTKANIE PROJEKTU USER NA AZORACH

Logo

 

W niedzielę 9 listopada, na placu za miejscowym kościołem parafialnym odbyła się plenerowa impreza, zorganizowana w ramach projektu USER przez Biuro Funduszy Europejskich oraz pracowników i studentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

 

Krótki opis tego wydarzenia jest do przeczytania na stronie Magicznego Krakowa.

Pod tym linkiem można przeczytać roboczą wersję Lokalnego Planu Działania.

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie ze strony Magiczny Kraków

Październikowy numer biuletynu gotowy do pobrania.

W numerze:

     • -  Kiedy miasta powinny użyć Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
    • -  Ateny, Metropolia Żywności URBACT
    • Biul pazdzier

 

W dniach 3-4 lipca 2014 r. Kraków gościł podczas międzynarodowej konferencji partnerów projektu USER realizowanego w ramach programu Urbact II.

 

Logo

Organizowany przez Bloomberg Philanthropies, nagrody w konkursie "Wyzwanie dla Burmistrzów" przyznawane są za śmiałe i twórcze pomysły, stanowiące nowe, świeże podejście do rozwiązywania problemów miejskich.

Wśród 21 finalistów ogłoszonych dziś (23 kwiecień 2014), 17 miast są lub były częścią sieci URBACT.

 

W dniu 11-go września 2014-go roku odbyło się drugie seminarium warsztatowe „Zintegrowane Podejście do Zrównoważonego Rozwoju Miast w perspektywie 2014 – 2020: wdrażanie Artykułu 7-go”, dotyczące warunków wdrażania Artykułu 7-go w krajach Unii.

 

Dyrektor Sekretariatu programu URBACT, Emmanuel Moulin, powiedział: "Dla programu URBACT ważne jest funkcjonowanie na zasadzie komplementarności pomiędzy programem URBACT a miastami wdrażającymi np. Artykuł 7. Będziemy w tym celu wspierać tworzenie sieci mających na celu budowanie umiejętności (capacity building) w miastach partnerskich programu, mając jednocześnie na uwadze to, że dostępne środki są bardzo różne dla poszczególnych miast i państw."

Rome

Fot. Aldo Vargas Tetmajer

Dnia 24-go czerwca 2014 w Katowicach odbyło się spotkanie w ramach realizacji projektu Elektryczne pojazdy w miejskiej Europie EVUE w ramach programu URBACT II. LogoEVUE

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Lokalnej Grupy Wsparcia, przedstawiciele UM Katowice, Krajowego Punktu Kontaktowego, a także goście z Londynu (lider projektu EVUE) oraz z Frankfurtu, Oslo i Suczawy (Rumunia) - partnerów projektu.

fot4

 

 DZIESIĘĆ RÓŻNIC MIĘDZY ZIT A RLKS

Co oznaczają nowe skróty ZIT i RLKS (ITI & CLLD)? Ekspert tematyczny URBACT, pan Peter Ramsden, wyjaśnia ich znaczenie oraz potencjalny wpływ, w ramach programu URBACT.

 

Do kolejnej rundy inwestycji w ramach Polityki Spójności UE na lata 2014-2020 zostały wprowadzone dwa narzędzia służące wdrażaniu strategii terytorialnych ukierunkowane na spójność gospodarczą i społeczną.

dziesięć różnic

Marcowy numer biuletynu gotowy do pobrania.

W numerze:

     • -  PIERWSZY NABÓR DO SIECI PLANOWANIA DZIAŁAŃ URBACT III OTWARTY!
    • -  WYDARZENIA I SPOTKANIA URBACT W POLSCE I W EUROPIE
    • -  Planowanie i eksurbanizacja
    • -  Inteligentna specjalizacja, potrójna helisa, otwarta innowacja i inteligentne miasta. Wychodzenie poza żargon.

 

 

W LIPCOWYM NUMERZE BIULETYNU INFORMACYJNEGO URBACT: budowanie wspólnego poglądu na to, czym jest i co zakłada Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS),

 

Budowanie wspólnego poglądu na to, czym jest i co zakłada RLKS, dzielenie się doświadczeniami związanymi z procesami partycypacji i korzystanie z tego narzędzia w kontekstach pozamiejskich i zrozumienie wyzwań związanych z jego stosowaniem na terenach miejskich - oto główne cele zorganizowanego w maju tego roku seminarium roboczego URBACT na temat rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Podczas seminarium mieliśmy okazję porozmawiać z Darinka Cziske, kierownikiem projektu badawczego URBACT którego to seminarium jest częścią, skierowanego na Nowe Koncepcje i Narzędzia Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich w latach 2014-2020. Zapraszamy do przeczytania całości wywiadu w numerze lipcowym, w górnym menu BIULETYN

Uprzejmie informujemy, że od 27 marca 2014 r. Centrum Projektów Europejskich pełni funkcję kontrolera I stopnia m.in. dla programu URBACT II.

Adres do korespondencji:

Centrum Projektów Europejskich
ul. Domaniewska 39a
02-672 Warszawa

Szanowni Państwo, partnerzy projektów URBACT II w Polsce,

Kolejne Krajowe Seminarium Szkoleniowe dla partnerów URBACT w Polsce zakończyło się.  organizowane we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju seminarium w 2014.

Jego celem było zapewnienie partnerom polskich projektów URBACT i członkom ich Lokalnych Grup Wsparcia okazji do:
- ponownego spotkania się z przedstawicielami polskich miast biorących udział w programie URBACT, dzielenie się stanem zaawansowania Lokalnych Planów Działania i perspektywami ich realizacji i finansowania,
- dowiedzenia się o ramach dla zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich w okresie finansowania 2014-2020 i co w nich jest w dla miast
- zbadanie możliwości kontynuowania pracy nad lokalnymi wyzwaniami z Instytucjami Zarządzającymi programami operacyjnymi oraz z rozmówcami z Ministerstwa
- zapoznania się z wytycznymi programu URBACT III które zostanie uruchomione pod koniec roku.

Tu zamieszczona jest notatka z Seminarium.

Jest ona również do przejrzenia w zakładce Konferencje, szkolenia

 

15 kwietnia 2014 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne na poziomie europejskim kolejnej edycji programu URBACT. Są one prowadzone przez Instytucję Zarządzającą Programem (Francja) i potrwają do 13 maja br. Informacje o konsultacjach jak i wersję angielską projektu programu URBACT III można znaleźć na naszej stronie w zakładce O programie URBACT oraz na stronie programu URBACT  .

small01

 

 

SZKOLENIE DLA LOKALNYCH GRUP WSPARCIA

W dniach 7 i 8 listopada w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego odbyło się szkolenie dla członków lokalnych grup wsparcia dla sieci ostatniej rundy projektów programu URBACT II.

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem w zakładce Konferencje, szkolenia

RAPORT DO POBRANIA W TYM MIEJSCU oraz w zakładce ANALIZY, RAPORTY

 

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO!
UCZESTNICY PROJEKTÓW URBACT


RUSZYŁA NOWA STRONA KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO PROGRAMU URBACT

Od dawna zapowiedziana zmiana napotkała pod koniec zeszłego roku szereg problemów technicznych i organizacyjnych. Dzięki wsparciu licznych osób udało się ją uruchomić.

Zaczynamy nowe działania, których głównym celem jest pomoc i współpraca z miastami uczestniczącymi w projektach URBACT w Polsce.
Zwracamy się z prośbą do partnerów projektów URBACT w Polsce oraz wszystkich zainteresowanych i przesyłanie uwag i sugestii dotyczących naszej działalności.

Równocześnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wyrażenia swoich potrzeb i oczekiwań dotyczących dalszego rozwoju programu URBACT, odpowiadając na kilka krótkich pytań w tym odnośniku (w języku angielskim).

 

Page 1 of 2

Logo-URBACT-CMJN-Baseline

logo-ZMP-prawy-pl

 

 Krajowy Punkt URBACT

tel. 501 927 665

info@urbact.pl

urbact.eu/urbact-polska

www.urbact.pl

Związek Miast Polskich

ul. Robocza 46A

61-517 Poznań

www.zmp.poznan.pl

 

Śląski Związek Gmin

i Powiatów

ul. Kościuszki 43/5

40-048 Katowice

www.silesia.org.pl

: